Šolska svetovalna služba 2023-03-23T09:08:07+00:00

Svetovalna služba

Na šoli deluje šolska svetovalna služba, ki pomaga otrokom, staršem in pedagoškim delavcem pri različnih razvojnih, vzgojnih, psihosocialnih in drugih problemih.

V šolski svetovalni službi vam bomo pomagali:

  • Če iščete nasvet, kam po osnovni šoli, potrebujete pomoč pri učenju, vas zanima, kako se učiti, kakšne so možnosti glede plačila malice, tabora, ipd.
  • Vedno kadar pri svojem otroku prepoznate težave na področju čustvovanja in vedenja.
  • Posebno skrb namenjamo tudi učencem s specifičnimi učnimi, komunikacijskimi in bralno-napisovalnimi težavami.
Dostopnost