Kontakti 2024-03-15T11:05:42+00:00

Kontakti

Na šoli deluje šolska svetovalna služba, ki pomaga otrokom, staršem in pedagoškim delavcem pri različnih razvojnih, vzgojnih, psihosocialnih in drugih težavah. Če iščete nasvet, kam po osnovni šoli, potrebujete pomoč pri učenju, vas zanima, kako se učiti, kako priti do znižanja plačila malice, tabora, ipd. se oglasite pri šolski svetovalni delavki Saši Medved (sasa.medved2@guest.arnes.si).

V svetovalni službi se lahko oglasite vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 15.00 preko telefonskega pogovora na številko (04) 281 04 15. Za osebni obisk ali video srečanje se prosimo predhodno najavite preko telefona, elektronskega sporočila ali eAsistenta.

Dodatna strokovna pomoč

Posebno skrb namenjamo tudi učencem s specifičnimi učnimi, komunikacijskimi in bralno-napisovalnimi težavami. Za te učence organiziramo individualno in skupinsko pomoč, ki jo nudita specialni pedagoginji Helena Piškur (helena.piskur@guest.arnes.si) in Maja Iskra (maja.iskra@guest.arnes.si). Specialni pedagoginji sta vam na voljo v času dopoldanskih ali popoldanskih govorilnih ur. Prosimo za predhodno najavo preko ePošte ali eAsistenta.

Svetovalna služba
Dostopnost