Šolska svetovalna služba 2021-03-02T10:21:07+00:00

Svetovalna delavka

Specialna pedagoginja

Na šoli deluje šolska svetovalna služba, ki pomaga otrokom, staršem in pedagoškim delavcem pri različnih razvojnih, vzgojnih, psihosocialnih in drugih problemih. Če iščete nasvet, kam po osnovni šoli, potrebujete pomoč pri učenju, vas zanima, kako se učiti, kako priti do znižanja plačila malice, tabora, ipd. se oglasite pri šolski svetovalni delavki Saši Pesrl.

V svetovalni službi se lahko oglasite vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 15.00 (obvezno po predhodni najavi) ali v času popoldanskih govorilnih ur. Najavite se lahko preko elektronskega naslova sasa.pesrl@guest.arnes.si

Karierna orientacija 2020 / 2021

Posebno skrb namenjamo tudi učencem razredne stopnje s specifičnimi učnimi težavami v govoru, branju, pisanju in pri komunikaciji. Za te učence imamo organizirano individualno in skupinsko pomoč, ki jo nudi specialna pedagoginja Helena Piškur. Pri specialni pedagoginji se oglasite po dogovoru. Za obisk se morate najaviti preko elektronskega naslova helena.piskur@guest.arnes.si

Dostopnost