Šolska svetovalna služba 2021-11-15T08:52:22+00:00

Svetovalna delavka

Specialna pedagoginja

Na šoli deluje šolska svetovalna služba, ki pomaga otrokom, staršem in pedagoškim delavcem pri različnih razvojnih, vzgojnih, psihosocialnih in drugih problemih. Če iščete nasvet, kam po osnovni šoli, potrebujete pomoč pri učenju, vas zanima, kako se učiti, kako priti do znižanja plačila malice, tabora, ipd. se oglasite pri šolski svetovalni delavki Saši Pesrl.

V svetovalni službi se lahko oglasite vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 15.00 preko telefonskega pogovora na številko (04) 281 04 15. Za osebni obisk ali video srečanje se prosimo predhodno najavite preko telefona, elektronskega sporočila ali eAsisitenta.

Karierna orientacija 2021 / 2022

Posebno skrb namenjamo tudi učencem razredne stopnje s specifičnimi učnimi težavami v govoru, branju, pisanju in pri komunikaciji. Za te učence imamo organizirano individualno in skupinsko pomoč, ki jo nudi specialna pedagoginja Helena Piškur. 

Specialna pedagoginja vam je za nasvete na voljo v času dopoldanskih ali popoldanskih govorilnih ur. Prosimo za predhodno najavo preko ePošte ali eAsistena.

Dostopnost