Predstavitev šole 2019-10-18T12:22:37+00:00

Predstavitev šole

Osnovna šola Predoslje Kranj je najmanjša izmed devetih osnovnih šol v Mestni občini Kranj. Svečana otvoritev sedanjega poslopja se je zgodila konec leta 1973. Poimenovana je bila po tedanjem predsedniku republike »OŠ Josipa Broza Tita Predoslje«, saj leži v neposredni bližini protokolarnega objekta Brdo. Leta 1992 se je šola preimenovala v Osnovno šolo Predoslje Kranj.

Danes šolo obiskuje 448 učenk in učencev v 20 oddelkih. Pri šoli deluje tudi vrtec s 67 otroki.

V preteklih letih smo del šole obnovili in nadzidali ter s ponosom lahko rečemo, da delamo v sodobnih in prijetno urejenih ter opremljenih prostorih. Še posebej se lahko pohvalimo z bogato založeno šolsko knjižnico, multimedijsko učilnico, kinestetično učilnico ter čudovito okolico s športnimi igrišči in igrali za najmlajše, zunanjo učilnico in bližino gozda, ki ga s pridom izkoriščamo za pouk v naravi.

Že v preteklosti je šola sledila novim pristopom na področju učenja in poučevanja. Kot ena izmed petih osnovnih šol v slovenskem prostoru smo šestnajst let razvijali projekt celodnevne osnovne šole. Tudi danes šola sledi novostim. Vključeni smo v mnoge projekte, tudi razvojne, kot je poskusno uvajanja Koncepta gibanja, zdravja ter dobrega psihofizičnega počutja ter razvojna naloga Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme. S projektoma Gozdna šola in Zdrava šola se odlično povezujemo z okoljem in zadovoljujemo potrebo po gibanju ter učencem omogočamo pester ter sodoben pouk.

Šola je vedno dihala z vasjo in okoliškimi kraji ter je tesno vpeta v življenje krajanov in njihovih društev. Tudi s starši naših učencev tvorno sodelujemo. Podporo in zaupanje v naše predano in strokovno delo nam izkazujejo tudi s številčnimi obiski na raznih dogodkih in prireditvah, ki jih prireja šola (novoletni bazar, novoletni koncert, koncert pevskih zborov, prireditev ob materinskem dnevu). Zaupanje izgrajuje sodelovalni odnos in vedno vodi v otrokov napredek tako na učnem kot osebnostnem področju. V vzgojno-izobraževalni proces smo vsi vpeti z eno samo vizijo, narediti vse za dobrobit otroka.

V kraju in na šoli je dejavna folklorna dejavnost, vsako leto sodelujemo na mednarodnem festivalu otroških folklornih skupin. Mednarodne vezi tkemo s pobrateno šolo v Banja Luki, s katero si izmenjujemo obiske in izkušnje.

S kvalitetnim poukom ter strokovno suverenim kadrom nudimo učencem znanje na najvišji ravni, hkrati pa spodbujamo k samostojnosti in odgovornosti, o čemer pričajo dosežki in uspehi številnih sedanjih in nekdanjih učencev, ki se ne samo odlikujejo na mnogih področjih, pač pa so se razvili v močne in zaupanja vredne osebnosti.

Vrednote, kot so znanje, odgovornost in spoštovanje, ki smo jih izpostavili v naši šolski viziji, nas bogatijo, povezujejo in spodbujajo, da postajamo iz dneva v dan boljši.

Dostopnost