Predstavitev šole 2023-08-31T07:45:02+00:00

Predstavitev šole

Osnovna šola Predoslje Kranj je najmanjša izmed desetih osnovnih šol v Mestni občini Kranj. Svečana otvoritev sedanjega poslopja se je zgodila konec leta 1973. Poimenovana je bila po tedanjem predsedniku republike »OŠ Josipa Broza Tita Predoslje«, saj leži v neposredni bližini protokolarnega objekta Brdo. Leta 1992 se je šola preimenovala v Osnovno šolo Predoslje Kranj.

Danes šolo obiskuje 459 učenk in učencev v 21 oddelkih. Pri šoli deluje tudi vrtec v treh skupinah in vključuje otroke od 3. leta starosti dalje. V preteklih letih smo del šole obnovili in nadzidali, s ponosom lahko rečemo, da delamo v sodobnih in prijetno urejenih ter opremljenih prostorih. Še posebej se lahko pohvalimo z bogato založeno šolsko knjižnico, multimedijsko učilnico, kinestetično učilnico ter čudovito okolico s športnimi igrišči in igrali za najmlajše, zunanjo učilnico in bližino gozda, ki ga s pridom izkoriščamo za pouk v naravi.

Že v preteklosti je šola sledila novim pristopom na področju učenja in poučevanja. Kot ena izmed petih osnovnih šol v slovenskem prostoru smo šestnajst let razvijali projekt celodnevne osnovne šole. Tudi danes šola sledi novostim. Vključeni smo v mnoge projekte in razvojne naloge, kot sta nalogi Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu in razvoju vključujoče šole in naloga Varno in spodbudno učno okolje. Izvajamo tudi v poskusno uvajanje Koncepta gibanja, zdravja ter dobrega psihofizičnega počutja. S projekti Gozdna šola, Zdrava šola, Šolska shema, Zeleni pingvin se odlično povezujemo z okoljem ter skrbimo za ozaveščanje o pomenu lokalne prehrane ter trajnostnih pristopov.

Šola je vedno dihala z vasjo in okoliškimi kraji in je tesno vpeta v življenje krajanov in njihovih društev. Tudi s starši naših učencev tvorno sodelujemo. Podporo in zaupanje v naše predano in strokovno delo nam izkazujejo tudi s številčnimi obiski na raznih dogodkih in prireditvah, ki jih prireja šola (bazar, novoletni koncert, koncert pevskih zborov, prireditve). V kraju in na šoli je dejavna folklora, mednarodne vezi tkemo s pobrateno šolo v Banja Luki. Zaupanje izgrajuje sodelovalni odnos in vedno vodi v otrokov napredek tako na učnem kot osebnostnem področju. V vzgojno-izobraževalni proces smo vsi vpeti z eno samo vizijo, narediti vse za dobrobit otroka.

S kvalitetnim poukom ter strokovno suverenim kadrom nudimo učencem znanje na najvišji ravni, hkrati pa spodbujamo k samostojnosti in odgovornosti, o čemer pričajo dosežki in uspehi številnih sedanjih in nekdanjih učencev, ki se ne samo odlikujejo na mnogih področjih, pač pa so se razvili v močne in zaupanja vredne osebnosti.

Trudimo se, da negujemo tradicijo in hkrati pogledujemo v prihodnost. 

Vrednote, kot so znanje, odgovornost in spoštovanje, ki smo jih izpostavili v naši šolski viziji, nas bogatijo, povezujejo in spodbujajo, da postajamo iz dneva v dan boljši.

Dostopnost