Nacionalno preverjanje znanja 2023-09-25T14:31:18+00:00

Nacionalna preverjanja znanja (NPZ)

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu II. in III. obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

Ob koncu II. obdobja (6. razred) in III. obdobja (9. razred) je NPZ za vse učence OBVEZEN. Poskusno izvajamo tudi NPZ v 3. razredu.

Ob koncu II. obdobja se NPZ izvaja iz treh predmetov: slovenščine, matematike in tujega jezika. Učenci 9. razredov izvajajo NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister.

Rezultati vsakoletnih NPZ-jev dokazujejo, da naši učenci presegajo državno povprečje in s tem dokazujejo kakovost svojega znanja.

Datumi preverjanja za šolsko leto 2023/2024

  • torek, 7. maj 2024: 6. in 9. razred – slovenščina
  • četrtek, 9. maj 2024: 6. in 9. razred – matematika
  • ponedeljek, 13. maj 2024: 6. razred – angleščina in 9. razred – likovna umetnost
INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE
Dostopnost