Varna šolska pot 2024-01-15T21:17:40+00:00

Varna šolska pot

Varnost v prometu ni le enkraten nasvet ali opozorilo, pomeni način življenja. Šola in starši s svojim zgledom in prometno vzgojo oblikujemo varne udeležence v prometu. Učence prvi šolski dan seznanimo z varnimi potmi v šolo, z nevarnostmi v prometu in kako se jim izognemo.

Varna pot v šolo ni nujno najkrajša. Izbirajo naj med varnimi potmi, čeprav so malo daljše. Za večjo varnost prvošolci nosijo dobro vidne rumene rutice. Učenci kolesarji obvezno uporabljajo čelade. Po zakonu je uporaba čelade obvezna do 18. leta starosti.

Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da smejo otroci v prometu samostojno sodelovati šele, ko so se starši oziroma skrbniki prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnost v prometu ter so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s prometom.
Na poti v 1. razred osnovne šole ter domov morajo imeti učenci spremstvo, pri čemer je spremljevalec lahko tudi otrok med 10. in 14. letom starosti, če to dovolijo učenčevi starši. Starši poskrbite, da bodo učenci prihajali v šolo pravočasno. Hodijo naj po pločniku, sicer pa po levi stani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Veliko pozornost namenite prehodu čez glavno cesto. Za prečkanje glavne ceste obvezno uporabljajte prehode za pešce. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

Na spodnji povezavi si lahko pogledate zemljevide najvarnejših poti iz vasi, ki spadajo v šolski okoliš naše šole.

NAČRT VARNIH POTI
Dostopnost