Jutranje varstvo 2023-08-31T09:37:09+00:00

Jutranje varstvo

Organizacija jutranjega varstva:
• za učence 1. razreda se pričenja ob 6.15 in traja do 8.15. in poteka v učilnicah 1. razreda.
• od 2.–5. razreda in za učence vozače je varstvo od 7.30 do 8.15. Poteka v učilnici 2.a razreda.

Učence je potrebno v jutranje varstvo prijaviti.

Jutranje vstopanje v šolo:
• učenci 1. in 2. razreda vstopajo v šolo skozi stranski vhod “Orehovlje”,
• učenci 3. in 4. razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod,
• učenci od 5.–9. razreda v šolo vstopajo skozi stranski vhod na predmetni stopnji.

Učenci, kateri niso vključeni v organizirano obliko varstva, v šolo prihajajo 10 minut pred začetkom pouka in ne prej. Predčasno lahko vstopajo v šolo le vozači.

Dostopnost