Svet staršev 2023-05-31T19:04:24+00:00

Svet staršev

Vloga Sveta staršev je natančno določena v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljajo ga izvoljeni predstavniki staršev vseh razredov in oddelkov predšolske vzgoje. Skrbi za uresničevanje interesa staršev.

Člani Sveta staršev za šolsko leto 2022/2023:

• 1.a razred: Gregor Jerše
• 1.b razred: Medeja Sedlar
• 2.a razred: Jasmina Žnidaršič
• 2.b razred: Nadja Vakaričič
• 3.a razred: Špela Bajec
• 3.b razred: Benjamin Korenjak
• 4.a razred: Nina Logar Poljanec
• 4.b razred: Boštjan Smukavec
• 5.a razred: Gregor Dolenec
• 5.b razred: Albina Ribič

• 6.a razred: Petra Torkar
• 6.b razred: Mojca Leban
• 6.c razred: Tamara Trelc
• 7.a razred: Primož Bedrač
• 7.b razred: Urška Pelko
• 7.c razred: Darja Roblek
• 8.a razred: Rok Vodiškar
• 8.b razred: Samo Kastelic
• 8.c razred: Mateja Koprivec
• 9.a razred: Arzenšek Bojan
• 9.b razred: Maja Kocjančič

Dokumenti Sveta staršev

Dostopnost