Zaščita prijaviteljev 2023-08-30T10:40:51+00:00

Zaščita prijaviteljev

V januarju 2023 je Državni zbor RS, zaradi prizadevanj Evropske unije k spodbuditvi odkrivanja kršitev v delovnem okolju in zaščite prijaviteljev teh kršitev, sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri).

Obveščamo vas, da smo v Osnovni šoli Predoslje Kranj kot zavezanec po ZZPri vzpostavili notranjo pot za prijavo kršitev. Ta je namenjena vsem zaposlenim in ostalim v našem delovnem okolju, ki lahko prijavijo kršitev predpisov RS, za katero izvejo v svojem delovnem okolju.

V skladu s Pravilnikom o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev je ravnateljica Janja Sršen, dne 22. 5. 2023, izdala sklep in določila kanale za notranjo prijavo kršitve ter imenovala zaupnika za prejem prijav. 

Za zaupnika se imenuje Anja Jurančič.
Za namestnika se imenuje Matej Maček.
Za sprejem prijav se določijo naslednji načini:

  • Poseben elektronski naslov: zaupnik@os-predoslje.si.
  • Kontaktni podatki zaupnice: 064 141 312 (dosegljivost vsak torek med 13.00 in 14.00, razen v času šolskih počitnic).
  • Kontaktni podatki namestnika: dosegljiv v času odsotnosti zaupnice na 064 141 312 (dosegljivost vsak torek  med 13.00 in 14.00, razen v času šolskih počitnic).
  • Po pošti na sedež organizacije, s pripisom »Prijava po ZZPri«.
  • Osebno pri zaupniku po vnaprejšnjem dogovoru.

Svetujemo, da prijavo podate po vnaprej pripravljenem obrazcu. Vse informacije in kontakti za prijavo so na voljo tukaj:

Povezava
Dostopnost