Vizitka šole 2024-04-14T18:14:29+00:00

Osnovni podatki

Naziv Osnovna šola Predoslje Kranj
Sedež

Ustanovitelj

Davčna številka

Matična številka

TRR pri Banki Slovenije

Telefon

Internet

Elektronska pošta

Predoslje 17a, 4000 Kranj

Mestna občina Kranj

53580664

5083222000

01252-6030658058

(04) 281 04 00

www.os-predoslje.si

os-predoslje@guest.arnes.si

Uradne ure

Tajništvo vsak dan od 7.00 do 15.00
Knjižnica vsak dan od 7.30 do 15.00

Vodstvo šole

Janja Sršen
Janja Sršenravnateljica
(04) 281 04 12
(030) 333 723
janja.srsen@guest.arnes.si
Katja Perčič Košir
Katja Perčič Koširpomočnica ravnateljice
(04) 281 04 13
(064) 234 986
katja.percic@guest.arnes.si

Tajništvo

Valentina Panzalović tajnica VIZ (04) 281 04 00 valentina.plevnik@guest.arnes.si
Polona Zelnik računovodja (04) 281 04 18 polona.zelnik@guest.arnes.si
Maja Plevel računovodja (04) 281 04 19 maja.plevel@guest.arnes.si

Svetovalna služba in drugi strokovni delavci

Saša Medved svetovalna delavka sasa.pesrl@guest.arnes.si
Katja Knific knjižničarka katja.knific@guest.arnes.si
Aleksandra Jusić knjižničarka aleksandra.jusic@gmail.com
Boštjan Orehar računalnikar bostjan.orehar@guest.arnes.si
Eva Žemlja vodja šolske prehrane eva.zemlja@guest.arnes.si
Helena Piškur specialna pedagoginja helena.piskur@guest.arnes.si
Maja Iskra specialna in socialna pedagoginja maja.iskra@guest.arnes.si
Katja Vidic Roblek socialna pedagoginja

Ostali delavci šole

Kuhinja Čistilno osebje Hišnik
Damijan Flisar

Jože Kos

Minka Rozman

Slavica Iličić

Romana Novak

Tina Ferjan

Lea Iori

Greta Kveder

Natalija Kordiš

Violeta Zefaj

Valentina Ribnikar

Jana Mede Bremec

Tone Beton

Ostale telefonske številke

zbornica (031) 752 027
kuhinja (04) 2810 417
knjižnica (04) 2810 416
OPB (031) 500 781
Dostopnost