Vizitka šole 2021-09-12T22:30:37+00:00

Osnovni podatki

Naziv Osnovna šola Predoslje Kranj
Sedež

Ustanovitelj

Davčna številka

Matična številka

TRR pri Banki Slovenije

Telefon

Internet

Elektronska pošta

Predoslje 17a, 4000 Kranj

Mestna občina Kranj

53580664

5083222000

01252-6030658058

(04) 281 04 00

www.os-predoslje.si

os-predoslje@guest.arnes.si

Uradne ure

Tajništvo vsak dan od 7.00 do 15.00
Knjižnica vsak dan od 7.30 do 15.00

Vodstvo šole

Janja Sršen
Janja Sršenravnateljica
(04) 281 04 12
(030) 333 723
janja.srsen@guest.arnes.si
Katja Perčič Košir
Katja Perčič Koširpomočnica ravnateljice
(04) 281 04 13
(064) 234 986
katja.percic@guest.arnes.si

Tajništvo

Valentina Plevnik tajnica VIZ (04) 281 04 00 valentina.plevnik@guest.arnes.si
Polona Zelnik računovodkinja, tajnica VIZ (04) 281 04 18 polona.zelnik@guest.arnes.si
Maja Plevel računovodkinja, tajnica VIZ (04) 281 04 19 maja.plevel@guest.arnes.si

Svetovalna služba in drugi strokovni delavci

Saša Pesrl svetovalna delavka sasa.pesrl@guest.arnes.si
Katja Knific knjižničarka katja.knific@guest.arnes.si
Aleksandra Jusić knjižničarka aleksandra.jusic@gmail.com
Boštjan Orehar računalnikar bostjan.orehar@guest.arnes.si
Helena Vidmar vodja šolske prehrane helena.vidmar1@guest.arnes.si
Helena Piškur specialna pedagoginja helena.piskur@guest.arnes.si
Maja Iskra specialna pedagoginja maja.iskra@guest.arnes.si
Irena Fifolt surdopedagoginja in logopedinja irena.fifolt@zgnl.si
Katja Vidic Roblek socialna pedagoginja katja.roblek@os-hpuhar.si
Claudia Demšar Babnik specialna pedagoginja claudia.demsar@os-hpuhar.si
Lana Kotar tiflopedagoginja lana.kotar@center-iris.si

Ostali delavci šole

Kuhinja Čistilno osebje Hišnik
Ana Ančimer

Damijan Flisar

Sandi Weisseisen

Tina Ferjan

Slavica Iličić

Marija Perhoč

Lea Iori

Greta Kveder

Marija Bohinec

Jelka Peternel

Violeta Zefaj

Tone Beton

Ostale telefonske številke

zbornica (031) 752 027
tajništvo (031) 780 896
kuhinja (04) 2810 417
knjižnica (04) 2810 416
OPB (031) 500 781
Dostopnost