Knjižnica 2023-08-31T17:49:26+00:00

Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno–izobraževalnega dela. Namenjena je potrebam učencev in učiteljev. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja informacijsko delo v okviru izvajanja knjižničnih informacijskih znanj. V šolski knjižnici se nahaja zajetna zbirka leposlovne in strokovne literature, ki je delno vpisana v sistem COBISS3. Čitalnica ima 14 sedežev, kjer učenci poleg knjig lahko prebirajo tudi revije, delajo nalogo ali se družijo in poklepetajo. V knjižnici vas pričakujeta Aleksandra Jušić in Katja Knific.

  • Izposoja gradiva

V knjižnici si lahko knjižnično gradivo izposojajo vsi uporabniki knjižnice, na dom pa le vpisani člani. Člani si lahko izposodijo na dom vse knjižnično gradivo, razen referenčnega gradiva ter gradiva, ki je namenjeno samo za uporabo v knjižnici in elektronsko gradivo. Gradivo si člani lahko izposodijo le osebno. En uporabnik si sme izposoditi eno enoto istega naslova. Gradivo iz priročne knjižnice si je možno izposoditi za potrebe fotokopiranja, le-tega pa je potrebno vrniti v času, ki ga določi knjižničarka.

  • Urnik

Izposoja in vračanje gradiva poteka vsak dan od 7.30 do 15.00.
Kadar je v knjižnici pouk, izposoja ni mogoča.

  • Članstvo

Član knjižnice je lahko vsak učenec in delavec naše šole.

  • Rok izposoje za učence

Gradivo iz šolske knjižnice si učenci izposodijo za 14 dni. Rok izposoje lahko tudi podaljšajo, kar pa ni mogoče pri knjigah za domače branje.

  • Poškodovano ali izgubljeno gradivo

Če je gradivo poškodovano ali izgubljeno ga je potrebno nadomestiti z novim.

  • Neknjižno gradivo

Neknjižno gradivo se izposoja le za potrebe pouka.

  • Uporabne spletne povezave

Virtualna knjižnica Slovenije: www.cobiss.si
Bralna značka: www.bralnaznacka.si
Digitalna knjižnica: www.dlib.si
Nacionalni projekt: www.jakrs.si/rastem-s-knjigo
Knjižnično muzejski MEGA kviz: www.megakviz.si

  • Učbeniški sklad

Učbeniški sklad vodi knjižničarka. Iz učbeniškega sklada si učenci brezplačno izposojajo učbenike. Pred koncem šolskega leta učenci in njihovi starši prejmejo seznam potrebnega gradiva za naslednje šolsko leto. Učenci se na učbenike iz učbeniškega sklada naročajo v juniju za prihodnje šolsko leto. V prvem tednu novega šolskega leta učbenike tudi prejmejo v šoli. Ob izteku šolskega leta učenci izposojene učbenike nepoškodovane vrnejo v knjižnico.

  • Bralna značka 2023/2024

Priporočilni seznam knjig za bralno značko najdete TUKAJ >>

Dostopnost