Tekmovanja 2020-09-10T21:32:46+00:00

Šolska tekmovanja za šolsko leto 2020/2021

1.–3. razred Cici vesela šola  Anja Šter
2. in 3. razred Računanje je igra Ksenija Mugerli, razredničarke RS
1.–5. razred Tekmovanje za čiste zobe razredničarke
Tekmovanje v konstruktorstvu (Lego) Polona Sečnik
6.–9. razred Tekmovanje v konstruktorstvu (Lego) Boštjan Orehar
1.–9. razred Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje Andreja Dolničar, Milanka Zdjelar
1.–5. razred Logična pošast Nuša Skumavc
6.–9. razred Logična pošast Jana Remic
1.–5. razred Mamutov tek Ksenija Mugerli
6.–9. razred Mamutov tek Matej Maček
1. -9. razred Športna tekmovanja (nogomet, košarka, odbojka, atletika, plavanje, plezanje, namizni tenis, gimnastika) Miha Palovšnik, Andreja Zalokar
2.–5. razred Tekmovanje iz logike Nuša Skumavc
6.–9. razred Tekmovanje iz logike Jana Remic
2.–5. razred Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje
Cankarjevo tekmovanje Mehurčki
Simona Vreček Šavs, Maja Resnik
3.–9. razred Območno srečanje otroških in mladinskih zborov Žiga Kert
4.–9. razred Bober tekmovanje Boštjan Orehar
1. -9. razred Pišek – računalništvo in informatika Boštjan Orehar
1.–5. razred Angleška bralna značka (EPI) Anja Jurančič
4. razred Hitro in zanesljivo računanje Nuša Skumavc
4.–6. razred Vesela šola Maja Resnik
6. in 7. razred Angleška BZ Irena Gramc Zupan
6.–9. razred Prvaki znanja Matjaž Pelko
7.–9. razred Vesela šola Katja Knific
Tekmovanje iz astronomije Andreja Dolničar
Nemška BZ Polonca Ložar
Slovenščina ima dolg jezik Branka Vodopivec
8. in 9. razred Tekmovanje iz znanja fizike Erna Fajfar
Tekmovanje iz znanja kemije Katja Perčič Košir
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Helena Vidmar
Tekmovanje iz znanja geografije Petra Špiček
Tekmovanje iz znanja biologije Lea Štajer
Tekmovanje iz znanja zgodovine Matjaž Pelko
Angleška bralna značka Simon Demšar
9. razred Tekmovanje iz znanja angleščine Simon Demšar
Tekmovanje iz znanja nemščine Polonca Ložar
Seznam tekmovanj za šolsko leto 2020/2021
Dostopnost