Tekmovanja 2021-09-20T17:06:19+00:00

Šolska tekmovanja za šolsko leto 2021/2022

Razred Tekmovanje Vodja
1.–3. Cici vesela šola Anja Šter
2. in 3. Računanje je igra Ksenija Mugerli, razredničarke RS
1.–5. Tekmovanje za čiste zobe razredničarke
Tekmovanje v konstruktorstvu (Lego) Polona Sečnik
1.–9. Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje Andreja Dolničar, Milanka Zdjelar
Logična pošast Jana Remic, Nuša Skumavc
1.–5. Mamutov tek Ksenija Mugerli
6.–9. Mamutov tek Matej Maček
1.–9. Športna tekmovanja (nogomet, košarka,  odbojka, atletika, plavanje, plezanje, namizni tenis, gimnastika) Miha Palovšnik, Andreja Zalokar
Tekmovanje iz logike Jana Remic, Nuša Skumavc
3.–5. Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje Polona Sečnik, Maja Resnik
Cankarjevo tekmovanje Mehurčki
6.–9. Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje Eva Traven, Sandra Jušić, Branka Vodopivec
3.–9. Območno srečanje otroških in mladinskih zborov Žiga Kert
4.–9. Bober tekmovanje Boštjan Orehar
1.–9. Pišek – računalništvo in informatika Boštjan Orehar
1.–5. Angleška bralna značka (EPI) Anja Jurančič
4.–6. Vesela šola Maja Resnik
6. in 7. Angleška BZ Irena Gramc Zupan
4.–6. Nemška BZ Bücherwurm Polonca Ložar
7.–9. Vesela šola Katja Knific
Tekmovanje iz astronomije Andreja Dolničar
Tekmovanje iz znanja geografije Petra Špiček
Nemška BZ Polonca Ložar
Slovenščina ima dolg jezik Branka Vodopivec
8. in 9. Tekmovanje iz znanja fizike Erna Fajfar
Tekmovanje iz znanja kemije Katja Perčič Košir
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Helena Vidmar
Tekmovanje iz znanja biologije Lea Štajer
Tekmovanje iz znanja zgodovine Matjaž Pelko
Angleška bralna značka Simon Demšar
9. Tekmovanje iz znanja angleščine Simon Demšar
Tekmovanje iz znanja nemščine Polonca Ložar
Koledar tekmovanj v šolskem letu 2021 / 2022
Dostopnost