Tekmovanja 2022-09-02T21:44:40+00:00

Šolska tekmovanja za šolsko leto 2022/2023

Razred Tekmovanje Vodja
1.–3. Cici vesela šola Anja Šter
Računanje je igra Ksenija Mugerli, razredničarke RS
1. Kresnička Eva Pilar
1.–5. Tekmovanje za čiste zobe razredničarke
Tekmovanje v konstruktorstvu (Lego) Polona Sečnik, Darja Arh
1.–9. Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje Andreja Dolničar, Milanka Zdjelar
Logična pošast Jana Remic, Nuša Skumavc
1.–5. Mamutov tek Ksenija Mugerli
6.–9. Mamutov tek Miha Palovšnik
1.–9. Športna tekmovanja (nogomet, košarka, odbojka, atletika, plavanje, plezanje, namizni tenis, gimnastika) Miha Palovšnik, Andreja Zalokar, Matej Maček
2.–9. Tekmovanje iz logike Neja Zubčič, Nuša Skumavc
3.–5. Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje Darja Arh, Maja Resnik
Cankarjevo tekmovanje Mehurčki
6.–9. Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje Sandra Jušić, Branka Vodopivec
3.–9. Območno srečanje otroških in mladinskih zborov Žiga Kert
4.–9. Bober tekmovanje Boštjan Orehar
1.–9. Pišek – računalništvo in informatika Boštjan Orehar
1.–5. Angleška bralna značka (EPI) Barbara P. Iskra, Anja Jurančič
4.–6. Vesela šola Maja Resnik
7.–9. Vesela šola Katja Knific
7. in 8. Angleška BZ Irena Gramc Zupan, Simon Demšar
4.–6. Nemška BZ Bücherwurm Polonca Ložar
6.–9. Tekmovanje iz astronomije Andreja Dolničar
7.–9. Tekmovanje iz znanja geografije Petra Špiček
Nemška BZ Polonca Ložar
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Helena Vidmar
8. in 9. Tekmovanje iz znanja fizike Erna Fajfar
Tekmovanje iz znanja kemije Katja Perčič Košir
Tekmovanje iz znanja biologije Lea Štajer
Tekmovanje iz znanja zgodovine Matjaž Pelko
Angleška bralna značka Simon Demšar
Tekmovanje iz znanja angleščine Simon Demšar
Tekmovanje iz prve pomoči Lea Štajer
9. Tekmovanje iz znanja nemščine Polonca Ložar
Koledar tekmovanj v šolskem letu 2022/2023
Dostopnost