Strokovni delavci 2023-08-31T08:49:16+00:00

Strokovni delavci

ime in priimek področje poučevanja razred
Anja Šter razredni pouk 1.a
Silva Ajdovec OPB, jutranje varstvo v 1. razredu 1.a – sorazredničarka
Darja Arh razredni pouk 1.b
Mira Volčjak OPB, jutranje varstvo v 1. razredu 1.b – sorazredničarka
Polona Sečnik razredni pouk 2.a
Špela Seljak OPB 2.a – sorazredničarka
Ksenija Mugerli razredni pouk 2.b
Jernej Jamec OPB 2.b – sorazrednik
Mateja Papov razredni pouk 3.a
Vanja Sojer OPB, RaP 3.a – sorazredničarka
Mojca Jelenc razredni pouk 3.b
Helena Dornik Perčič RaP, šport 3.b – sorazredničarka
Nuša Skumavc razredni pouk, RaP 4.a
Jana Grašič Stare 4.a – sorazredničarka
Anita Vrtač Pičman razredni pouk 4.b
Eva Puhar Račič OPB, RaP, likovna umetnost 4.b – sorazredničarka
Milanka Zdjelar razredni pouk, RaP 5.a
Anja Jurančič N1A (1. razred) in TJA (2.–5. razred) 5.a in 5.b – sorazredničarka
Maja Resnik razredni pouk, RaP 5.b
Neja Zubčič matematika 6.a
Erna Fajfar RaP, tehnika in tehnologija 6.a – sorazredničarka
Andreja Dolničar matematika, fizika 6.b
Aleksandra Jušić OPB, slovenščina 6.b – sorazredničarka
Eva Traven slovenščina 7.a
Maja Iskra 7.a – sorazredničarka
Matjaž Pelko zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika 7.b
Katja Knific OPB 7.b – sorazredničarka
Jana Remic matematika 7.c
Miha Palovšnik šport 7.c – sorazrednik
Branka Vodopivec slovenščina 8.a
Aleš Čarman likovna umetnost 8.a – sorazrednik
Petra Špiček geografija, domovinska in državljanska kultura in etika 8.b
Simon Demšar angleščina 8.b – sorazrednik
Žiga Kert RaP, glasbena umetnost 8.c
Simona Jug Arih OPB, angleščina, kemija 8.c – sorazredničarka
Helena Vidmar RaP, naravoslovje, biologija, gospodinjstvo 9.a
Maja Vrhovnik 9.a – sorazredničarka
Lea Štajer RaP, biologija, gospodinjstvo 9.b
Irena Gramc Zupan angleščina 9.b – sorazredničarka
Matej Maček RaP, šport 9.c
Helena Piškur 9.c – sorazredničarka
Boštjan Orehar RaP
Katja Perčič Košir RaP, kemija
Polonca Ložar OPB, RaP
Dostopnost