Strokovni delavci 2021-09-01T20:56:55+00:00

Strokovni delavci

priimek in ime področje poučevanja razredništvo
Papov Mateja razredni pouk 1.a
Jelenc Mojca razredni pouk 1.b
Šter Anja razredni pouk 2.a
Arh Darja razredni pouk 2.b
Sečnik Polona razredni pouk 3.a
Mugerli Ksenija razredni pouk 3.b
Vrtač Pičman Anita razredni pouk 4.a
Skumavc Nuša razredni pouk, GZDP 4.b
Resnik Maja razredni pouk 5.a
Zdjelar Milanka razredni pouk 5.b
Vodopivec Branka slovenščina 6.a
Špiček Petra geografija, učiteljica v OPB, GZDP 6.b
Kert Žiga glasbena umetnost, učitelj v OPB, GZDP 6.c
Vidmar Helena naravoslovje/gospodinjstvo 7.a
Štajer Lea naravoslovje/gospodinjstvo/biologija, GZDP 7.b
Zalokar Andreja šport, učiteljica v OPB, GZDP 7.c
Palovšnik Miha šport 8.a
Jušič Aleksandra slovenščina 8.b
Remic Jana matematika 9.a
Traven Eva slovenščina 9.b
Ajdovec Silva učiteljica v OPB, jutranje varstvo 1.a – sorazredničarka
Pilar Eva jutranje varstvo 1.a – sorazredničarka
Volčjak Mira učiteljica v OPB, jutranje varstvo 1.b – sorazredničarka
Jug Arih Simona angleščina, kemija, učiteljica v OPB, GZDP 2.a – sorazredničarka
Jemec Jernej učitelj v OPB 2.b – sorazrednik
Sambolič Klementina učiteljica v OPB, GZDP 3.a – sorazredničarka
Puhar Račič Eva učiteljica v OPB, GZDP 3.b – sorazredničarka
Iskra Maja 4.a – sorazredničarka
Sojer Vanja učiteljica v OPB, GZDP, jutranje varstvo 4.b – sorazredničarka
Orehar Boštjan računalniški predmeti, GZDP 5.a – sorazrednik
Jurančič Anja angleščina 5.b – sorazredničarka
Čarman Aleš likovna umetnost 6.a – sorazrednik
Pelko Matjaž zgodovina/domovinska in državljanska kultura in etika 6.b – sorazrednik
Dolničar Andreja matematika/fizika 6.c – sorazredničarka
Maček Matej šport, učitelj v OPB, GZDP 7.a – sorazrednik
Gramc Zupan Irena angleščina 7.b – sorazredničarka
Piškur Helena 7.c – sorazredničarka
Fajfar Erna fizika/tehnika 8.a – sorazredničarka
Zubčič Neja matematika, učiteljica v OPB 8.b – sorazredničarka
Demšar Simon angleščina 9.a – sorazredničarka
Knific Katja geografija, GZDP 9.b – sorazredničarka
Vreček Šavs Simona učiteljica v OPB
Perčič Košir Katja kemija
Dostopnost