Strokovni delavci 2022-10-16T17:20:13+00:00

Strokovni delavci

priimek in ime področje poučevanja razredništvo
Sečnik Polona razredni pouk 1.a
Mugerli Ksenija razredni pouk 1.b
Papov Mateja razredni pouk 2.a
Jelenc Mojca razredni pouk 2.b
Šter Anja  razredni pouk 3.a
Arh Darja  razredni pouk 3.b
Skumavc Nuša razredni pouk, GZDP 4.a
Vrtač Pičman Anita razredni pouk 4.b
Zdjelar Milanka razredni pouk, GZDP 5.a
Resnik Maja razredni pouk 5.b
Eva Traven slovenščina 6.a
Matjaž Pelko zgodovina/domovinska in državljanska kultura in etika 6.b
Jana Remic matematika 6.c
Vodopivec Branka slovenščina 7.a
Špiček Petra geografija, učiteljica v OPB, GZDP 7.b
Kert Žiga glasbena umetnost 7.c
Vidmar Helena naravoslovje/gospodinjstvo 8.a
Štajer Lea naravoslovje/gospodinjstvo/biologija, GZDP 8.b
Zalokar Andreja šport, učiteljica v OPB, GZDP 8.c
Palovšnik Miha šport 9.a
Jušić Aleksandra slovenščina 9.b
Pilar Eva jutranje varstvo 1.a – sorazredničarka
Volčjak Mira jutranje varstvo 1.b – sorazredničarka
Jemec Jernej učitelj v OPB 2.a – sorazredničarka
Jug Arih Simona kemija, angleščina, učiteljica v OPB, GZDP 2.b – sorazredničarka
Blaž Šparovec učitelj v OPB 3.a – sorazrednik
Sojer Vanja učiteljica v OPB, GZDP 3.b – sorazredničarka
Puhar Račič Eva učiteljica v OPB, GZDP 4.a – sorazredničarka
Ajdovec Silva učiteljica v OPB, jutranje varstvo 4.b – sorazredničarka
Orehar Boštjan računalniški predmeti, GZDP 5.a – sorazrednik
Barbara Potočan Iskra angleščina 5.b – sorazredničarka
Iskra Maja 6.a – sorazredničarka
Katja Knific geografija, OPB 6.b – sorazredničarka
Nina Mrak OPB 6.c – sorazredničarka
Čarman Aleš likovna umetnost 7.a – sorazrednik
Simon Demšar angleščina 7.b – sorazrednik
Dolničar Andreja matematika/fizika 7.c – sorazredničarka
Maček Matej šport, učitelj v OPB, GZDP 8.a – sorazrednik
Gramc Zupan Irena angleščina 8.b – sorazredničarka
Piškur Helena 8.c – sorazredničarka
Fajfar Erna fizika/tehnika 9.a – sorazredničarka
Zubčič Neja matematika 9.b – sorazredničarka
Ložar Polonca nemščina, GZDP
Anja Jurančič angleščina
Vreček Šavs Simona učiteljica v OPB
Perčič Košir Katja kemija
Dostopnost