Strokovni delavci 2020-09-13T18:26:44+00:00

Strokovni delavci

priimek in ime področje poučevanja razredništvo druge dejavnosti
Arh Darja razredni pouk 1.b
Ciperle Lara razredni pouk 3.b
Čarman Aleš likovna umetnost 9.a – sorazrednik
Demšar Simon angleščina 8.a – sorazrednik
Dolničar Andreja matematika / fizika 9.a
Fajfar Erna fizika / tehnika 9.b – sorazredničarka
Gramc Zupan Irena angleščina 6.b – sorazredničarka
Jemec Jernej učitelj v OPB
Jerina Ana razredni pouk 5.c
Jug Arih Simona angleščina / kemija učiteljica v OPB
Jurančič Anja angleščina
Jušić Aleksandra slovenščina 7.b učiteljica v OPB / knjižničarka
Kert Žiga glasbena umetnost 9.b GZDP
Knific Katja geografija / knjižničarka 8.b – sorazredničarka GZDP
Maček Matej učitelj v OPB 6.a – sorazrednik GZDP
Mugerli Ksenija razredni pouk 2.b
Orehar Boštjan računalništvo učitelj v OPB / GZDP
Palovšnik Miha šport 7.a GZDP
Papov Mateja razredni pouk 3.a
Pelko Matjaž zgodovina / domovinska in državljanska kultura in etika 9.c
Perčič Košir Katja kemija / pomočnica ravnateljice
Pilar Eva jutranje varstvo v 1. razredu 1.a – sorazredničarka
Piškur Helena 6.c – sorazredničarka
Puhar Račič Eva učiteljica v OPB
Remic Jana matematika 8.a
Resnik Maja razredni pouk 5.a
Sambolič Klementina učiteljica v OPB
Sečnik Polona razredni pouk 2.a
Skumavc Nuša razredni pouk 4.a GZDP
Špiček Petra geografija 9.c – sorazredničarka učiteljica v OPB / GZDP
Štajer Lea biologija / gospodinjstvo 6.b učiteljica v OPB / GZDP
Šter Anja razredni pouk 1.a
Traven Eva slovenščina 8.b
Vidmar Helena naravoslovje / gospodinjstvo 6.a
Vodopivec Branka slovenščina 7.a – sorazredničarka
Volčjak Mira jutranje varstvo v 1. razredu 1.b – sorazredničarka učiteljica v OPB
Vreček Šavs Simona razredni pouk 3.b
Vrtač Pičman Anita razredni pouk 4.b GZDP
Zalokar Andreja šport 6.c GZDP
Zdjelar Milanka razredni pouk 5.b
Zubčič Neja matematika 7.b – sorazredničarka učiteljica v OPB
Dostopnost