Loading...
Home 2024-06-28T15:54:47+00:00

Odgovornost, spoštovanje, znanje

Aktualna obvestila

Razdelitev spričeval

Glede na 5. odstavek 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19, 36/19 in 56/22), šola učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, spričevala osebno vroči njim oziroma njihovim staršem, v dneh 26., 27. in 28. 6. ter v avgustu 19. in 20. 8., med 8. in 12. uro.

Seznam šolskih potrebščin in učnih gradiv za šolsko leto 2024/2025

Seznam

OGLEJTE SI VSA ŠOLSKA OBVESTILA >>

Spoštovani starši in obiskovalci naše spletne strani,

letošnje šolsko leto je prav posebno leto, saj naša šola praznuje 50. obletnico obstoja, mineva pa tudi 163 let odkar se je v Predosljah leta 1860 odprla prva šola. Danes se v njej šola 459 učencev in 67 otrok vrtca, v njej je zaposlenih 70 predanih ljudi.

Obletnice so kot vrtiljak spominov, ki nas vodijo skozi čas, nas spominjajo na preteklost in hkrati nas navdihujejo za prihodnost. To je prav poseben trenutek, ki
nas vse združuje, da skupaj obeležimo pol stoletja izobraževalne poti, prijateljstva in spominov.

PREVERITE AKTUALNE DOGODKE >>

Šolski čvekač

Pivka

V aprilu smo 8. razredi imeli interdisiplinarno ekskurzijo. Obiskali smo Ekomuzej Pivških presihajočih jezer in Park vojaške zgodovine.

OGLEJTE SI VSE ŠOLSKE ČVEKE >>
logotip
logotip

Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

logotip

IR optika 2

Naziv operacije: Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja – IR optika 2

Cilji projekta: Namen projekta IR optika 2 je vzpostaviti optične povezave pri čim več javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki še nimajo lastne optične povezave in pri tistih zavodih, ki uporabljajo optične povezave, vendar zanje plačujejo visoke stroške zakupa. Skupna vrednost programa znaša 5.900.000 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.836.065,57 €.

Posodobitev omrežij LAN na VIZ

Naziv operacije: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih

Cilji projekta: Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle. Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.605.647 €.

Obrazložitev vloge Evropske unije z naslednjo navedbo

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.

Projekt Zeleni pingvin

Zeleni pingvin je rešitev za pametna mesta, ki izobražuje in vključuje prebivalce ter podpira mesta pri njihovih prizadevanjih, da bi postala ogljično nevtralna.
Dostopnost