Razdelitev spričeval

Glede na 5. odstavek 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19, 36/19 in 56/22), šola učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, spričevala osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta v času uradnih ur, to je med 8.00 in 14.00.

Šolske potrebščine in gradiva za šolsko leto 2022/2023

Seznam potrebščin in gradiv >>

2022-06-27T08:32:48+00:00
Dostopnost