Seznam šolskih potrebščin in učnih gradiv za šolsko leto 2024/2025

Seznam

Razdelitev spričeval

Glede na 5. odstavek 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19, 36/19 in 56/22), šola učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, spričevala osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta, ob delavnikih med 8. in 12. uro.

2024-06-11T17:14:17+00:00
Dostopnost