Svetovalni kotiček 2022-10-16T19:36:36+00:00

Svetovalni kotiček

Svetovalno – pogovorne ure

Šolska svetovalna služba je na voljo učencem, ki se znajdejo v stiskah ali naletijo na ovire, za katere menijo, da jih sami ne zmorejo premostiti. Individualne pogovorne ure so na voljo vsakemu učencu, ki bi se rad nekomu zaupal ali pa bi si želel pomoči pri načrtovanju in organizaciji šolskih obveznosti. Če učenec želi, lahko svetovalne ure obiskuje ob v naprej določenih terminih (potrebno je soglasje staršev). Svetovalno pogovorne ure temeljijo na opolnomočenju učencev, iskanju močnih področij, korekciji šibkih področij, razvijanju socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe.

Psihologinja učence vodi pri:

  • razvijanju psihološke odpornosti,
  • razvijanju samospoštovanja,
  • načrtovanju in doseganju ciljev,
  • reševanju problemov,
  • soočanju s stresom,
  • prevzemanju odgovornosti za svoje vedenje
  • naslavljanju ter soočanju s težavami v odnosih.

Učence se vodi tudi pri prepoznavi, sprejemanju in izražanju svojih čustev. Ure so zanimive in zabavne, polne koristnih vsebin in igre, ki jih psihologinja prilagaja glede na razvojno stopnjo in potrebe posameznika.

Vabljeni vsi učenci.

uporabne povezave:

https://omrezje.neodvisen.si/social/neodvisno-omrezje/tematike-mladi/obrazi-zasvojenosti

https://www.tosemjaz.net/

https://www.psihoterapija-ordinacija.si/dusevne-motnje

Svetovalna služba
Dostopnost