Učne težave 2022-10-16T19:32:06+00:00

Učne težave

V primeru učnih težav se na šoli poslužujemo naslednjih stopenj ukrepanja in pomoči:

  • Vključitev in pomoč učitelja: učitelj učencu pomaga pri pouku, učenec ima možnost vključitve v dopolnilni pouk.
  • Vključitev svetovalne službe – kadar učenec kljub dodatni pomoči učitelja ne napreduje, se vključita šolski svetovalni delavki, ki pomagata pri odkrivanju vzrokov težav in sta na voljo za načrtovanje nadaljnje pomoči pri šolskem delu.
  • Kadar težave, kljub vključitvi svetovalne službe vztrajajo, se učencu ponudi in organizira dodatno individualno ali skupinsko pomoč.
  • Če učenec še vedno ne pokaže napredka, šola zaprosi za pomoč zunanje ustanove, ki podajo dodatno strokovno mnenje.
  • Postopek usmerjanja – zadnja stopnja.

Koncept učne težave predvideva  Zakon o osnovni šoli, (Uradni list RS, št. 81/2006, 11. in 12. člen).

Obrazci za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami:

https://www.zrss.si/usmerjanje-otrok-posebne-potrebe/obrazci-za-usmerjanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/

Svetovalna služba
Dostopnost