Učenci s posebnimi potrebami 2022-10-16T19:34:38+00:00

Učenci s posebnimi potrebami

Koordinatorke dodatne strokovne pomoči (DSP) za učence s posebnimi potrebami so spec. ped. Helena Piškur, spec. ped. Maja Iskra, soc. ped. Katja Vidic Roblek in mag. psi. Nina Mrak.

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so učenci s posebnimi potrebami:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • slepi in slabovidni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in
  • otroci z avtističnimi motnjami.

Starši si lahko ogledate podrobnosti usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (https://arhiv.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp).

Svetovalna služba
Dostopnost