Učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami 2022-10-16T19:35:23+00:00

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami

Učenci se med šolanjem lahko srečujejo s številnimi težavami kot so npr. strah pred ocenjevanjem znanja, z različnimi oblikami tesnobe oz. anksioznosti, z osamljenostjo v razredu, s poslabšanjem učnega uspeha, odvisnostjo, težavami na področju družinskih odnosov in podobno. Šolska psihologinja je na voljo učiteljem, staršem in učencem, ki se srečujejo s težavami in s stiskami, ki jih ne zmorejo rešiti sami.

Za otrokov optimalen razvoj, je sodelovanje med starši, učitelji in učenci zagotovo ključnega pomena. Na šoli si prizadevamo, da bi vam nudili oporo in pomoč, zato se obrnite na nas v kolikor opazite težave. Več o omenjenih tematikah, si lahko preberete v razdelku »Svetovalni kotiček«.

Učencem, ki imajo težave na področju čustvovanja in vedenja, sta na voljo šolska psihologinja Nina Mrak in svetovalna delavka Saša Medved.

Svetovalna služba
Dostopnost