Gremo. Predolgo časa smo čepeli samo doma!

Veseli!

Potem pa… Dež! Sodra! Celo…S.N.E.G!

Pa kljub temu…na kratko smo pokukali k opicam, dokler ni začelo grmeti.

Vedrili v kapeli cekrve Maria Wörth in v en glas sklenili, da je na Bledu lepše.

 Se sprehodili po Celovcu, da smo lahko končno slišali legendo o zmaju.

Po dolgem in počes prehodili Minimundus, kjer je za nekaj minut celo nehalo deževati.

Se pozno popoldne vrnili domov.

Premraženi! Utrujeni! Dobre volje!

 

Učenci izbirnih predmetov: Nemščina, Načini prehranjevanja in Raziskovanje domače okolice.

In učiteljici: Polonca Ložar, Lea Štajer.

2022-04-21T22:41:15+00:00
Dostopnost