Kritika na predstavo, Cankarjev dom, Ljubljana, 13. 1. 2023

Ogledali smo si koncert Policijskega orkestra. Sprejem je bil zelo lep, predstavili so nam vsa glasbila, ki so sestavljala orkester. Jure Sešek – pripovedovalec oziroma napovedovalec nam je pripovedoval zgodbo o Martinu Krpanu. Oblačila in pripomočki so bili kot narisani v zgodbi. Orkester je bil usklajen in lepo razporejen po odru. Dirigent je lepo dirigiral orkestru in nam gledalcem, ko smo peli. Na koncu je svoje dirigiranje prepustil še deklici, ki je sedala pred njim. S sodelovanjem orkestra je res lepo predstavil glasbila.

Lena Kepic

V petek smo imeli v Cankarjevem domu srečanje s Policijskim orkestrom. Všeč mi je bil uvod, v katerem je dirigent predstavil glasbila. Gledališki igralec je igral vse vloge, ki nastopajo v pripovedki Martin Krpan. Med premori so zgodbo predstavila tudi glasbila. Všeč mi je bilo, ko smo na koncu skupaj peli in nam je dirigiral dirigent. Zelo sem se zabaval.

Janez Ovsenik

Na srečanju s Policijskim orkestrom je dirigent kar dobro predstavil glasbila in jih dal v skupine. Zgodba je bila zelo dobro predstavljena. Igralec Jure Sešek se je moral zapomniti in naučiti kar tri vloge. Zanimivi so mi bili njegovi pripomočki, videla sem jih prvič. Oblečen je bil tako kot Martin Krpan. Orkester je bil kar velik in je dobro igral po navodilih dirigenta, ki je vodil orkester. Na koncu je dirigiral tudi nam. Predstava se mi je zdela kar dosti zanimiva.

Aria Habič Šajn

Zelo dobro je bilo, ko je igralec Jure Sešek vodil vse tri osebe iz zgodbe Martin Krpan. Pripomočka, ki jih je imel v predstavi, sta bila sekira in kij, ki jih je v delavnici naredil Martin kar sam. Cesar je imel urejena oblačila, Martin pa ne. Dirigent je bil resen in sproščen, da je vodil svojo ekipo v pogon. Všeč mi je bilo, kako so predstavili skupine glasbil. Zgodba se mi je zdela dolgočasna, igranje orkestra pa zabavno. Zvok orkestra je bil lep, včasih tudi zaspan. Posamezni igralci so lepo predstavili svoje glasbilo, všeč mi je bilo, da so odigrali del skladbe s svojim glasbilom.

Tevž Ocvirk

V petek smo imeli kulturni dan, šli smo v Cankarjev dom. Tam smo si ogledali Policijski orkester. Pripovedovalec Jure Sešek nam je igral zgodbo Martin Krpan. Igral je v posebnih oblačilih, oblečen je bil kot Martin Krpan. Všeč mi je bilo, ker je igral več različnih vlog.

Tara Bajec

Všeč mi je bil sprejem. Predstavili so nam glasbila po skupinah. Jure Sešek je zaigral zgodbo o Martinu Krpanu, nato nam je zgodbo zaigral še Policijski orkester. Predstava se mi je zdela dobra, ker ko so zgodbo predstavili z glasbili, so se slišali zvoki, ki so bili enaki kot v zgodbi npr. topotanje konjev.

Kristjan Vovk

V petek smo se z avtobusi odpeljali v Ljubljano. Tam smo si ogledali Policijski orkester, izvedeli nekaj zanimivosti o Martinu Krpanu, ki ga je igral Jure Sešek. Imel je zanimive pripomočke, mesarico in kij ter zanimiva in hkrati malo čudna oblačila. Dirigent je zelo dobro predstavil glasbene skupine: pihala, trobila in tolkala. Orkester je zelo lepo igral. Na koncu smo z orkestrom zapeli Kekčevo pesem, Kaj mi poje ptičica in Tra-ta-ta.

Anamarija Pesrl

S šolo smo se odpravili gledati policijski orkester. Lepo so nas sprejeli in nam predstavili glasbila po skupinah glasbil. Zgodba o Martinu Krpanu mi je bila zelo všeč. En sam igralec Jure Sešek je odigral več vlog. Pripomočki mesarica in kij so izgledali kot pravi, oblačila pa so bila kot v zgodbi. V orkestru so igrala pihala, trobila in tolkala. Nič se jim ni zataknilo in igrali so zbrano. Zgodbo so povedali tudi z glasbili. Dirigent je bil med najboljšimi. Predstavil nam je različna glasbila, vodil orkester, na koncu pel z nami, vodil nas in povabil deklico s prve vrste, da nam je dirigirala. Predstava je bila super in zelo so se potrudili.

Tinkara Hafner

V petek smo bili v Cankarjevem domu. Ogledali smo si Policijski orkester. Najprej je prišel dirigent in nam predstavil glasbila. Jure Sešek je igral Martina Krpana. Igralski pripomočki so mi bili všeč, spoznala sem ime sekire, imenuje se mesarica. Oblačila so se mi zdela staromodna. Orkester je lepo igral, všeč mi je bilo, da je vsako glasbilo igralo svojo melodijo, ne vsi enako. Dirigent je odlično dirigiral, na koncu je dirigiral tudi nam, publiki, ko smo peli in pel je z nami. Predstava mi je bila zelo všeč.

Ana Barovnica

V petek smo bili v Cankarjevem domu na predstavi Policijskega orkestra. Sprejem mi je bil všeč, saj so nas toplo sprejeli. Predstavili so nam vsa glasila in lahko smo slišali tudi njihov zvok. Zgodba je bila dobro povedana, pripovedoval jo je igralec Jure Sešek, ki je imel v predstavi kar trojno vlogo. Bil je zelo iznajdljiv, za vsako vlogo je uporabil različen ton glasu. Orkester je bil super, niso prehitevali in so igrali čisto do note natančno. Dirigent je dobro dirigiral orkestru, po zgodbi pa še nam in tudi pel je z nami, zato mi je bil še posebej všeč.

Mark Čiča

2023-01-22T18:12:59+00:00
Dostopnost