V projektu Zeleni pingvin je letos sodelovala tudi naša šola. S tem projektom poskušamo zmanjšati okoljski odtis naše šole in posledično njen vpliv na podnebne spremembe.

V ta namen se celo leto trudimo zmanjšati količino zavržene hrane, racionalizirati porabo elektrike, energije za ogrevanje in vode ter v šolo prihajati na čim bolj trajnosten način. To pomeni, da se v šolo in iz nje odpravimo peš ali s kolesom.

S tem zmanjšujemo odpadke na izvoru, količino po nepotrebnem porabljene energije in ne zaničujemo truda ogromno ljudi, ki ga vložijo v pridelavo in pripravo zdrave hrane.

Ko seštejemo vse majhne korake, ki jih naredi vsak posameznik, na koncu dobimo za en dolg pohod dobrih dejanj. To se je pokazalo tudi pri tekmovanju med šolami, kjer je naša šola dosegla prvo mesto. Organizatorji projekta so nas za naše prizadevanje nagradili s 1000 €, ki jih bomo namenili za potrebe šole.

Hvala vsem učencem in učenkam šestih razredov in seveda tudi učitelju in računalničarju Boštjanu, ki nam je pomagal do tako lepega rezultata.

Projekt se z razglasitvijo zmagovalcev ne končuje, saj se bomo še naprej trudili zmanjševati količino zavržene hrane in porabljene energije, izkušnje, dobre navade in znanje pa bomo prenesli tudi v svoje vsakdanje življenje.

V projektu je združilo moči pet partnerjev iz Slovenije in Norveške – Iskraemeco kot vodilni partner, mestni občini Kranj in Ljubljana, DOVES FEE Slovenija – Ekošola in Foundation for Environmental Education Norway.

Erna Fajfar, prof. fizike in TIT

2024-05-06T17:00:20+00:00
Dostopnost