Četrtošolci smo od 22. 5. 2023 do 26. 5. 2023 udeležili tabora v Dolenji vasi pri Čatežu, bivali smo v CŠOD Čebelica. Ko smo prispeli, nas je učitelj razdelil v sobe, potem smo šli po preobleke za posteljo. Ko smo postlali, smo v omarice zložili naše cunje. Prvi dan smo šli v gozd in se igrali igro Lov na hrano. V torek smo se odpravili na štiri urni pohod, v petek pa smo se igrali igro, Kaj rabiš za preživetje na Marsu.

Tara Bajec

Na taboru smo se imeli zelo fino. Tam je bilo zelo vroče. Z učiteljem smo gradili iz lesenih kock, plezali in šli na pohod po zemljevidu. Na pohod smo odšli na Zaplaške stezice, to je bila pot, ki je vodila na najvišji vrh občine Trebnje, Bajturn. Pot je bila dolga. Vsak večer, ko smo prišli nazaj v dom, so nas bolele noge. Enkrat smo odšli do potoka, kjer smo se razdelili v pare in v potoku ujeli žival, ki smo jo nato preučevali. Tako je bilo tudi v gozdu, ko nam je učiteljica razdelila kartice. Le z živalskim oglašanjem smo se morali najti in tako smo bili razdeljeni v skupine. Vsaka skupina je morala poiskati eno žival, nato smo jo poimenovali s pomočjo ključa. En večer smo se šli kviz Pops, naša skupina je zmagala in dobili smo priznanja.

Lia Dolinar

Na taboru mi je bilo super. Ves čas smo nekaj delali in se zabavali. Najbolj sem se veselil nogometnih tekem, plezanja in lovljenja rakov v potoku. Počeli smo še veliko stvari: slikali panjske končnice, kolesarili, plesali, ustvarjali življenje na Marsu …

Miha Jerše

S tabora se mi je najbolj vtisnil v spomin postavljen kolesarski poligon, po katerem smo se vozili s kolesi in plezanje po plezalni steni. In ko smo sestavljali z res dobrimi in zanimivimi lesenimi kockami, sestaviti smo morali po načrtu, ki je bil narisan na listu. Všeč mi je bilo tudi raziskovanje vodne živali in lovljenje gozdne žuželke – živali, ki smo jo kasneje oblikovali iz naravnih materialov. Nato so ostale skupine s pomočjo ključa ugotavljale, katera žival je to. Zadnji dan pa smo se igrali igro, ki je bila zelo zabavna. Morali smo opraviti določeno nalogo, da smo dobili žeton. Z določenimi žetoni smo si kupili stvari, s katerimi bi lahko preživeli na Marsu.

Lena Kepic

Na taboru smo šli na zelo dolg pohod, videli smo veliko slepcev in eden je bil tudi živ. Dom Čebelica ima tudi plezalno steno, na kateri smo lahko plezali tudi mi. Po plezanju je vsak odšel dokončat panjsko končnico, po tem si imel prosti čas.

Lara Vogrin

Všeč mi je bilo, ko smo se lahko igrali na igrišču. V gozdu smo lovili živali in izdelali njihovo podobo iz naravnih materialov. Zadnji večer smo se imeli zelo lepo, saj so bili v klubu Čebulica, kjer smo poslušali glasbo in plesali.

Janez Ovsenik

Na taboru smo odšli na veliko pohodov. Šli smo po Levstikovi poti, se igrali različne igre v gozdu, se sprehajali po Zaplaških stezicah … najbolj mi je bilo všeč, ko smo se igrali igre v gozdu. Igrali smo se igro lov na hrano in preživetje. Bili smo različne vrste živali, rastlinojedci, vsejedci in mesojedci. Rastlinojedci so bežali pred mesojedci in vsejedci, vsejedci so bežali in lovili (bežali pred mesojedci in lovili rastlinojedce in mesojedce), mesojedci pa so lovili in tudi bežali (bežali so pred vsejedci in lovili rastlinojedce in vsejedce). Svoja vrsta (razen rastlinojedcev) je lovila tudi isto vrsto živali. Pri igrah sem se zelo zabavala in se tudi veliko novega naučila. Ni mi bilo všeč ko smo hodili po Levstikovi poti, saj smo hodili po soncu in je bilo zelo vroče.

Tinkara Hafner

Na taboru sta mi najbolj vstala v spominu dve stvari, nogomet in igre naših dedkov in babic. Nogomet smo igrali v prostem času, vedno nas podžge, da smo tekmovalni. Igranje starinskih iger pa te umiri, saj moraš biti pri igranju strpen. Te igre sem prvič spoznal in zdaj ko jih poznam, jih bom igral čim večkrat. Nogomet je name napravil vtis tudi zato, ker ga treniram.

Mark Čiča

Zelo mi je bilo všeč, ko smo v gozdu pri potoku lovili milimetrske živali, in ko smo prosti čas preživeli na igrišču in igrali nogomet. Všeč mi je bilo tudi, ko smo v gozdu po skupinah lovili majhne živali. Ena skupina je ujela malo večjo žabo, ampak smo jo potem spustili.

Kristjan Vovk

Lovit smo šli vodne živali, ujeli smo različne vrste. Potem smo šli še plezat. Jaz in večina učencev smo prispeli do vrha. Popoldan smo šli v gozd loviti majhne živalce, ujeli smo žabo. Moj sošolec je mislil, da je žaba prevelika, in ker je bila v kletki, jo je izpustil. Pri kolesarjenju sem znal vse, kar je bilo na poligonu, znal sem rešiti tudi križanko. Večkrat smo hodili tudi na sprehode.

Tevž Ocvirk

Na taboru smo velikokrat odšli na pohod. Odpravili smo se po Levstikovi poti. Smo tudi kolesarili in po kosilu imeli počitek. Zvečer smo se igrali kviz, zadnjo noč pa smo imeli zabavo. Dopoldan smo se igrali različne igre in hodili po postajah. Morali smo se znati orientirati in pobarvati zemljevid. Pobarvali smo tudi panjske končnice in plezali po plezalni steni. Zadnji dan smo se igrali življenje na Marsu in tekali naokrog, to mi je bilo najbolj všeč.

Nika Mežan

2023-06-18T13:29:37+00:00
Dostopnost