Četrtošolci so se pri pouku slovenščine preizkusili v pesnjenju pesmi. Ugotovili so, da pesniti ni lahko in da moraš najti pravi navdih za to, da nastane pesem. Včasih hitro najdeš rime in napišeš kitico, spet drugič pa potrebuješ več časa, da tvoriš nekaj verzov. Nekateri so pesnili sami, drugi pa v skupinah. Nastale so zanimive pesmi.

2024-01-26T13:35:16+00:00
Dostopnost