Pri urah naravoslovja v 6. in 7. razredu so učenci izdelovali modele celic po pripravljenem individualnem načrtu modela celice s poljubnimi materiali.

V 6. razredu se naučimo, da je celica osnovna gradbena in funkcionalna enota vsakega živega bitja ter podrobneje spoznamo zgradbo in vlogo rastlinske in živalske celice. V 7. razredu usvojeno znanje o celicah ponovimo in nadgradimo ter spoznamo bakterijsko in glivno celico.

Učenci so pri izdelavi modelov celic izkazali veliko znanja, iznajdljivosti ter inovativnosti glede izbire materialov. Njihovi izdelki so bili zelo lepi. Vabljeni k ogledu utrinkov iz posameznih razredov.

učiteljica naravoslovja: Helena Vidmar

2024-05-13T21:47:52+00:00
Dostopnost