PROGRAM 2022-10-16T20:45:58+00:00

Potek dneva

 • 6.00 – 8.00    Igre po želji v majhnih skupinah in ustvarjalne dejavnosti po kotičkih.

 • 8.00 – 8.30    Zajtrk in higienska opravila.

 • 8.30 – 11.15    Vzgojne dejavnosti s področja gibanja, jezika, družbe, umetnosti, narave in matematike Igra po kotičkih, igre na prostem in sprehodi v naravo.

 • 11.30 – 12.30   Kosilo.

 • 12.30 – 14.00    Počitek oz. umirejene dejavnosti v igralnici ali na igrišču.

 • 14.00 – 16.15   Malica, igra po želji otrok, odhod domov.

Obogatitvene dejavnosti

Izvajamo jih za vse otroke. Z njimi želimo popestriti vsakodnevno življenje najmlajših v vrtcu. Tako poleg rednega programa izvajamo še:

 • športne aktivnosti,

 • zdravo gibanje (plavanje, rolanje),

 • likovne delavnice,

 • pravljične urice v knjižnici šole.

Dodatne dejavnosti

Organiziramo jih kot interesne delavnice in krožke, ki omogočajo druženje in sodelovanje otrok s sorodnimi interesi. Z njimi razvijamo otrokove specifične sposobnosti. Dejavnosti organiziramo, če je prijavljenih dovolj otrok. Stroške v celoti krijejo starši.

Sem sodijo:

 • tabor v naravi za starejšo skupino otrok – CŠOD Medved od 5.4.–7. 4. 2023.
Dostopnost