O VRTCU 2022-10-16T20:45:21+00:00

Delovni čas

Vrtec pri Osnovni šoli Predoslje Kranj je javni vrtec, ki vključuje otroke od 3. leta starosti do vstopa v šolo. Program traja od 6 do 10,5 ur in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Vrtec je odprt od 6.00. do 16.15.  

Osnovni podatki

Naziv: Vrtec pri Osnovni šoli Predoslje Kranj
Sedež: Predoslje 17a, 4000 Kranj
Telefon: (04) 281 04 00
Internet: www.os-predoslje.si
Elektronska pošta: os-predoslje@guest.arnes.si

Odjavo otroka iz dnevnega programa lahko sporočite preko e-Asistenta ali telefonskega klica prvi dan odsotnosti najkasneje do 7.30.

Uprava vrtca

Ravnateljica: Janja Sršen / (04) 281 04 12 / janja.srsen@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice za vrtec: Alenka Butara / (04) 281 04 07 / alenka.butara@guest.arnes.si
Tajništvo: Valentina Plevnik / (04) 281 04 00 / valentina.plevnik@guest.arnes.si
Računovodstvo: Maja Plevel / (04) 281 04 19 / maja.plevel@guest.arnes.si
Šolska svetovalna služba: Saša Medved / sasa.medved2@guest.arnes.si
Specialna pedagoginja: Maja Iskra / maja.iskra@guest.arnes.si

Publikacija vrtca

Vizija vrtca

V prijetnem in ustvarjalnem vzdušju, povezani s starši in okoljem, bomo vzgajali odgovorne, spoštljive, strpne otroke, s polno mero kvalitetnega znanja, samozavesti in moči za nadaljevanje njihove lastne poti. Trudimo se za dobre medsebojne odnose v vrtcu: odrasli – otrok, otrok – otrok, odrasli – odrasli; za prožno timsko delo v paru in timsko delo na nivoju vrtca. Upoštevamo spoznanja, da se vsak otrok uči skozi igro, raziskuje in aktivno sodeluje z drugimi otroki in odraslimi v različnih okoljih.

Otroke bomo vzgajali k zdravemu načinu življenja, omogočali jim bomo veliko športnih aktivnosti ter bivanja v naravi. Želimo, da naravo vzljubijo in varujejo.

Vrtec naj bo del srečnega otroštva naših otrok!

Poslanstvo javnega zavoda

Otrokom je v javnem vrtcu zagotovljena možnost optimalnega razvoja ne glede na socialno in kulturno poreklo družine, veroizpoved in narodno pripadnost, tudi ne glede na spol in telesno ter duševno konstitucijo. Gre za zahtevo po enakih možnostih z upoštevanjem otrokovih pravic, tudi pravice do izbire in drugačnosti. Pri otrocih je to povezano predvsem z zahtevo po vzgoji za medsebojno razumevanje, strpno sožitje, odgovornostjo zase in za drugega. Javni vrtci so svetovno nazorsko odprti vsem otrokom, vsakega enako sprejemamo in spoštujemo.

Naše poslanstvo je medsebojno spoštovanje, razvijanje kritičnega mišljenja in vztrajnosti ter usvajanju vseživljenjskega znanja.

Vrednote našega vrtca

  • Spoštovanje

Spoštujemo vse udeležence v procesu vzgoje, smo pošteni in si zaupamo, razvijamo in negujemo medsebojne odnose.

  • Odprtost

Spodbujamo in podpiramo ustvarjalnost, izražanje novih idej in znanj.

Vsi se zavedamo, da dobro ime vrtca ustvarjamo vsi zaposleni na vseh delovnih mestih.

Dostopnost