Pred nami je nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je za učence obvezen postopek preverjanja znanja, pri katerem imajo vse učenke in vsi učenci enake možnosti, da pokažejo svoje znanje. Dosežki NPZ v 9. razredu se lahko upoštevajo tudi kot kriterij za vpis v 1. letnik srednje šole, če bodo imeli učenci v šoli z omejenim vpisom v izbirnem postopku enako število točk.
Učenci s posebnimi potrebami imajo pravico do prilagoditev NPZ.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA JE ZA VSE UČENCE ŠESTIH IN DEVETIH RAZREDOV OBVEZNO IN SE IZVEDE V ENEM ROKU V MESECU MAJU.

Posredujemo vam nekaj pomembnih informacij:

Obvestilo NPZ
2019-04-17T20:31:29+00:00
Dostopnost