Šolski sklad


Prostovoljni prispevki z nakazilom na Šolski sklad


Šolski sklad


Povabilo k namenitvi dohodnine šolskemu skladu


Obrazec za namenitev dohodnine


Starši in drugi zaposleni, krajani in občani, organizacije in donatorji lahko nakažejo prostovoljne prispevke na

 

TRR št. 01252-6030658058, s pripisom ZA ŠOLSKI SKLAD


HVALA