Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka 2018-09-20T21:55:58+00:00

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, ZELJENJAVE IN MLEKA

Vodja: Helena Vidmar

Naša šola OŠ Predoslje Kranj se je prijavila v šolsko shemo za šolsko leto 2017/2018. Šolska shema je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Začetek izvajanja šolske sheme je šolsko leto 2017/2018.
Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023.

Cilji šolske sheme so: povečanje uživanja zelenjave, sadja in mleka ter mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih, povečanje porabe lokalnega sadja in zelenjave v šolah ter ozaveščenost otrok o kmetijstvu in prehrani.

V šolski shemi se učencem od 1. do 9. razreda v osnovni šoli brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež pa iz proračuna Republike Slovenije.

Šola mora v večini razdeljevati sveže sadje in zelenjavo ter manj predelano in v večini mleko ter manj mlečne izdelke. V strategiji je poudarjeno, da morajo biti mlečni izdelki brez dodatkov (sladkor in sladila, arome, sadje, oreški, kakav, čokolada). Cilj EU šolske sheme je namreč tudi zmanjšanje debelosti in prekomerne teže pri otrocih in mladostnikih, ki lahko vplivata na pojav sladkorne bolezni tipa II že v mladosti.

Z izvajanjem Šolske sheme smo v naši šoli pričeli oktobra 2017. V šolskem letu 2018/19 nadaljujemo s projektom Šolska shema – šolsko sadje in zelenjava ter šolsko mleko. Učenci od 1. do 9. razreda dobijo dodaten brezplačen obrok mleka ali mlečnih izdelkov ter sadja in zelenjave po seznamu upravičenih vrst živil. Razdeljevanje  poteka od drugega tedna v septembru dalje. Razdeljevanje bo potekalo 1x tedensko za ŠM in ŠSZ; ŠM ob ponedeljkih, ŠSZ pa ob sredah, kar je označeno tudi na jedilniku na spletni strani šole ter oglasnih deskah šole. V času izvajanja Šolske sheme je v šoli izobešen plakat “Šolska shema” Evropske unije kot jo predpisuje Uredba.

Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti. Šola je ob začetku in koncu šolskega leta dolžna narediti posnetek stanja o uživanju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov med učenci. Učenci bodo v ta namen izpolnili spletni vprašalnik za učence na začetku in na koncu šolskega leta.

Accessibility