Loading Dogodki
  • This dogodek has passed.

Anton Martin Slomšek se je rodil 26. 11. 1800 na Slomu pri Ponikvi. Bil je torej Prešernov sodobnik (rojen istega leta). Škof Slomšek je izdatno prispeval k višji izobrazbeni ravni prebivalstva. Pomembna je zlasti njegova moralna in finančna pomoč pri ustanavljanju Mohorjeve družbe. Ta je slovensko ozemlje preplavila z ne le nabožnimi, pač pa tudi leposlovnimi in strokovnimi knjigami, rezultat tovrstnih Slomškovih naporov pa je tudi slovenska emancipacija in preobrazba v moderen evropski narod.

Posebna Slomškova pozornost je bila namenjena ustanavljanju rednih in nedeljskih šol, zavedal pa se je tudi pomena socialne povezanosti ljudi za dvig družbene in narodne zavesti.

Največja Slomškova zasluga nacionalnega pomena pa je bilo preoblikovanje lavantinske škofije v pretežno slovensko škofijo na južnem Štajerskem. Tako je leta 1859 je prenesel sedež lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor. Prav s prenosom škofije Slomšek zavrl ponemčevanje slovenskega prebivalstva slovenske Štajerske.

Dostopnost