Predaja ključa je na naši šoli tradicionalna prireditev ob koncu šolskega leta. Poteka tako, da učenci devetih razredov predajo ključ, ki so ga v preteklem letu osvojili, svojim naslednikom, učencem enega izmed oddelkov osmega razreda. Seveda je odločitev, kateri oddelek si zasluži čast, da si lasti simbol najpomembnejšega položaja na šoli, težka. V letošnjem letu sta paralelki tekmovali v hitrosti napihovanja balončkov. Spretnejši so bili učenci 8.b razreda. Ponosno so prevzeli ključ, ki ga bodo skrbno hranili v naslednjem šolskem letu.

2019-06-24T09:46:22+00:00
Dostopnost