Nekoč, ko ni bilo računalnikov in televizij, so si ljudje krajšali večerni čas s pripovedovanjem zgodb. Te so opisovale življenje in delo ljudi ali pa so bile preprosto izmišljene. S popotniki in preseljevanjem ljudi so potovale iz dežele v deželo. Pri tem so se seveda spreminjale, saj so jih pripovedovalci prirejali po svoje, tako kot se zgodi z vsakim ustnim izročilom.

V tem smo se preizkusili tudi drugošolci. Priredili smo ljudsko zgodbo »Bela kača s kronico«.

2021-06-07T22:21:08+00:00
Dostopnost