PROJEKTI 2021-09-01T21:54:12+00:00

Šolski projekti

 • 22. 4. 2022 / Dan Zemlje – dobrodelni dogodek / 1.–9. razred / Irena Gramc Zupan
 • april, maj / Medgeneracijsko branje / 6.–9. razred / Katja Knific
 • celo leto / Bralne urice pod brezami / 1.–3. razred / učiteljice razrednega pouka
 • celo leto / Zdrava drža / 1.–5. razred / Maja Resnik
 • celo leto / Mavrični kotiček / 1.–5. razred / učiteljice razrednega pouka
 • celo leto / Potujoči nahrbtnik / 1.–4. razred / učiteljice razrednega pouka
 • celo leto / 8 krogov odličnosti / 1.–9. razred / Jernej Jemec
 • celo leto / Naj bralec / 1.–5. razred / Mira Volčjak
 • celo leto / Naj bralec / 6.–9. razred / Katja Knific
 • celo leto/ Gnezdenje štorkelj1.–9. razred / Lea Štajer

Občinski in krajevni projekti

 • 17. in 18. september 2021 / Startup vikend z Gimnazijo Franceta Prešerna / 9. razred / Lea Štajer
 • celo leto / Pobrateno mesto Kranj z Banja Luko – sodelovanje z OŠ Holandija (izmenjava učencev) / 6.–9. razred / Katja Perčič Košir
 • oktober 2021 / Mamutov tek / 1.–9. razred / Ksenja Mugerli, Matej Maček
 • marec, april 2022 / Čistilna akcija / 1.–9. razred / Miha Palovšnik
 • 11. 3. 2022 / Gregorjevo v sodelovanju z vrtcem / 1.–9. razred / Darja Arh, Alenka Butara
 • maj 2022 / FOS – mednarodni festival otroških folklornih skupin / 1.–9. razred / Darja Arh
 • celo leto / Sodelovanje pevskega zbora na krajevnih dogodkih / 1.–9. razred / Žiga Kert
 • celo leto / Zeleni pingvin / 1.–9. razred / Boštjan Orehar

Državni projekti

 • september, oktober / NMSB – Nacionalni mesec skupnega branja / 1.–9. razred / Katja Knific
 • oktober 2021 / Dan hrane / 1.–9. razred / Helena Vidmar
 • oktober 2021 / Teden vseživljenjskega učenja / 1.–9. razred / Eva Puhar Račič
 • celo leto / Varna mobilnost v VIZ / 1.–9. razred / Simon Demšar
 • celo leto / Gozdna šola / 1.–9. razred / Darja Arh, Lea Štajer
 • celo leto / Poskus uvedbe novega Koncepta razširjenega programa – GZDP / 1.–9. razred / Matej Maček
 • celo leto / Razvojna naloga – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje / 1.–9. razred / Jana Remic
 • celo leto / Varno in spodbudno učno okolje / 1.–9. razred / Katja Perčič Košir
 • celo leto / IKT (React) / 1.–9. razred / Boštjan Orehar
 • celo leto / Zdrava šola / 1.–9. razred / Mateja Papov, Petra Špiček
 • celo leto / Šolska shema / 1.–9. razred / Helena Vidmar
 • celo leto / Giving tuesday – dobrodelni torek globlano gibanje velikodušnosti / 1.–9. razred / Klementina Sambolič

Ostale dejavnosti

 • 1. 9. 2021 / Sprejem prvošolčkov / 1. razred / Mira Volčjak
 • jesen 2021 / Računalniško opismenjevanje (Word, PowerPoint …) / 4. / Nuša Skumavc
 • september 2021 / Mala Groharjeva kolonija (Škofja Loka) / 6.–9. razred / Aleš Čarman
 • september 2021 /  Slikarska kolonija UNESCO / 6.–9. razred / Aleš Čarman
 • september 2021 / ZOO Ljubljana / 7. in 8. razred / Lea Štajer, ROD in ONA
 • november, december 2021 / Plavalni tečaj / 3. razred / Andreja Zalokar
 • 24. 12. 2021 /Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti / 1.–9. razred / Eva Traven
 • 7. 2. 2022 / Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom / 1.–9. razred / Branka Vodopivec
 • po dogovoru / Muzikal Zverinice iz Rezije – zunanji / 1.–9. razred / Eva Traven, Žiga Kert
 • april 2022 / obisk Biotehniške fakultete – oddelek za biologijo / 7. in 8. razred / Lea Štajer, ROD in ONA
 • maj 2022 / Cerklje na Gorenjskem in Kranj / 6.–9. razred / Aleš Čarman
 • maj 2022 / Likovni in biološki tabor za nadarjene učence/ 6.–9. razred / Lea Štajer
 • maj 2022 / Ekskurzija – nemščina in NPH / 4.–9. razred / Polonca Ložar, Lea Štajer
 • maj 2022 / Ekskurzija likovno snovanje v Benetke / 6.–9. razred / Aleš Čarman
 • 6.-8. 5. 2022 / Obisk morske biološke postaje Piran ali preko projekta Morigenos opazovanje delfinov (v okviru tabora za nadarjene) / 6.–9. razred / Lea Štajer
 • 15. 6. 2022 / Valeta / 9. razred / Eva Traven, Jana Remic
 • 24. 6. 2022 / Proslava pred dnevom državnosti / 1.–9. razred / Sandra Jušić
 • celo leto / Sodelovanje z lokalnimi časopisi / 1.–9. razred / Anja Šter
 • celo leto / Zbiralna akcija odpadnega papirja 3. torek v mesecu na 2 meseca / 1.–9. razred / Mira Volčjak
 • celo leto / Zdravniški pregledi po načrtu ZD Kranj / 1.–9. razred / razredniki
 • celo leto / Kulturni koordinator šole / 1.–9. razred / Branka Vodopivec
 • celo leto / Koordiniranje šolskega časopisa / 1.–9. razred /Simon Demšar, Anja Šter
Dostopnost