PROJEKTI 2020-10-04T21:10:33+00:00

Šolski projekti

 • 20. 11. 2020 / Jesenski semenj, dobrodelna prireditev / 1.–9. razred / Irena Gramc Zupan
 • april / Medgeneracijsko branje / 6.–9. razred / Katja Knific
 • celo leto / Bralne urice pod brezami / 1.–3. razred / učiteljice razrednega pouka
 • celo leto / Zdrava drža / 1.–5. razred / Maja Resnik
 • celo leto / Mavrični kotiček / 1.–5. razred / učiteljice razrednega pouka
 • celo leto / Potujoči nahrbtnik / 1.–5. razred / učiteljice razrednega pouka
 • celo leto / 8 krogov odličnosti / 1.–9. razred / Milanka Zdjelar, Maja Resnik
 • celo leto / Naj bralec / 1.–5. razred / Mira Volčjak
 • celo leto / Naj bralec / 6.–9. razred / Katja Knific

Občinski in krajevni projekti

 • 18. september 2020 / Startup vikend z Gimnazijo Franceta Prešerna / 9. razred / Lea Štajer
 • maj 2021 / Pobrateno mesto Kranj z Banja Luko – sodelovanje z OŠ Holandija (izmenjava učencev) / 6.–9. razred / Katja Perčič Košir
 • oktober 2020 / Mamutov tek / 1.–9. razred / Ksenja Mugerli, Matej Maček
 • marec 2021 / Čistilna akcija / 1.–9. razred / Miha Palovšnik
 • 11. 3. 2021 / Gregorjevo v sodelovanju z vrtcem / 1.–9. razred / Darja Arh, Alenka Butara
 • maj 2021 / FOS – mednarodni festival otroških folklornih skupin / 1.–9. razred / Darja Arh
 • celo leto / Sodelovanje pevskega zbora na krajevnih dogodkih / 1.–9. razred / Žiga Kert

Državni projekti

 • celo leto / Trajnostna mobilnost / 1.–5. razred / Milanka Zdjelar
 • oktober 2020 / Dan hrane / 1.–9. razred / Helena Vidmar
 • oktober 2020 / Teden vseživljenjskega učenja / 1.–9. razred / Lea Štajer
 • celo leto / Varna mobilnost v VIZ / 1.–9. razred / Simon Demšar
 • celo leto / Gozdna šola / 1.–9. razred / Darja Arh
 • celo leto / Poskus uvedbe novega Koncepta razširjenega programa – GZDP / 1.–9. razred / Matej Maček
 • celo leto / Razvojna naloga – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje / 1.–9. razred / Anja Šter
 • celo leto / IKT (sio2020) / 1.–9. razred / Boštjan Orehar
 • celo leto / Zdrava šola / 1.–9. razred / Mateja Papov, Petra Špiček
 • celo leto / Šolska shema / 1.–9. razred / Helena Vidmar
 • celo leto / Giving tuesday – dobrodelni torek globlano gibanje velikodušnosti / 1.–9. razred / Matjaž Pelko, Petra Špiček, Klementina Sambolič, Saša Pesrl, Maja Iskra

Ostale dejavnosti

 • 1. 9. 2020 / Sprejem prvošolčkov / 1. razred / Eva Pilar
 • jesen 2020 / Računalniško opismenjevanje (Word, PowerPoint …) / 4.–6. razred / Nuša Skumavc
 • september 2020 / Mala Groharjeva kolonija (Škofja Loka) / 6.–9. razred / Aleš Čarman
 • december 2020 / Plavalni tečaj / 2. razred / Andreja Zalokar
 • 24. 12. 2020 /Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti / 1.–9. razred / Branka Vodopivec
 • 7. 2. 2021 / Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom / 1.–9. razred / Eva Traven, Žiga Kert
 • 24. 3. 2021 / Muzikal Zverinice iz Rezije – zunanji / 1.–9. razred / Eva Traven, Žiga Kert
 • september 2020 /Slikarska kolonija UNESCO / 6.–9. razred / Aleš Čarman
 • maj 2021 / Cerklje na Gorenjskem in Kranj / 6.–9. razred / Aleš Čarman
 • 19.–21. 3. 2021 / Tabor za nadarjene učence / 6.–9. razred / Lea Štajer
 • maj 2021 / Ekskurzija – nemščina in NPH / 6.–9. razred / Polonca Ložar, Lea Štajer
 • maj 2021 / Ekskurzija likovno snovanje v Benetke / 6.–9. razred / Aleš Čarman
 • 15. 6. 2021 / Valeta / 9. razred / razredniki
 • 24. 6. 2021 / Proslava pred dnevom državnosti / 1.–9. razred / Sandra Jušić
 • celo leto / Sodelovanje z lokalnimi časopisi / 1.–9. razred / Ksenija Mugerli
 • celo leto / Zbiralna akcija odpadnega papirja 3. torek v mesecu na 2 meseca / 1.–9. razred / Mira Volčjak, Erna Fajfar
 • celo leto / Zdravniški pregledi po načrtu ZD Kranj / 1.–9. razred / razredniki
 • celo leto / First Lego League – FLL / 7.–9. razred / Boštjan Orehar
 • celo leto / Kulturni koordinator šole / 1.–9. razred / Branka Vodopivec
 • celo leto / Koordiniranje šolskega časopisa / 1.–9. razred /Simon Demšar, Anja Šter
Dostopnost