Prejeli smo okrožnico Ministrstva z navodili za postopno odpravljanje omejitev na področju šolstva in predšolske vzgoje. Prav je, da ste starši seznanjeni z vsemi informacijami in postopki, ki jih bomo izvajali v tem času, zato vam v pregled pošiljamo vsa prejeta gradiva.

Prava in popolna informacija vam bo pomagala k takšni odločitvi, da boste tudi sami mirni in zadovoljni. V vrtcu bomo storili vse za prijazen prehod iz ljubečega domačega okolja v strokovno varen in aktiven sistem predšolske vzgoje. Skupine bomo reorganizirali v manjše skupine in sicer po 10 otrok na skupino.

V kolikor se boste odločili, da otrok vrtca ne bo obiskoval, boste oproščeni plačila. Za vse ostale otroke pa bo pripravljen obračun v skladu z veljavno zakonodajo, od 18. 5. 2020.

Preko elektronske pošte vam bomo danes poslali obrazec za prijavo vašega otroka v vrtec. Zaenkrat zbiramo prijave otrok za čas od 18. 5. do 30. 5. 2020. Po tem datumu se bodo predvidoma (če bo situacija ugodna) ukrepi sprostili. Vsi upamo na vse dobro in vsi si želimo, da se počasi vrnemo nazaj v utečen sistem. V vednost vam sporočamo tudi, da zbiramo tudi izjave zaposlenih, ki se zaradi različnih zdravstvenih stanj ne bodo mogli vrniti na delo. Na osnovi zbranih podatkov bomo lahko naredili oceno in preučili organizacijske možnost za odprtje vrtca.

Starši boste morali pred prihodom otroka v vrtec podpisati tudi Izjavo, da je otrok zdrav in da ni bil v stiku z osebo, ki je okužena s COVID-19. Podpisano izjavo, ki jo boste prejeli preko e-pošte, boste ob prihodu otroka v vrtec predali vzgojiteljici, če pa imate možnost, jo lahko pošljete tudi na e-mail: alenka.butara@guest.arnes.si.

Gradiva:

 

2020-05-16T22:23:02+00:00
Dostopnost