Starši, ki želite svojega že vključenega otroka prerazporediti z novim šolskim letom oz. s 1. 9. 2021 v drug vrtec oz. enoto vrtca na območju
mestne občine Kranj vas prosimo, da izpolnjeno VLOGO ZA PRERAZPOREDITEV pošljite priporočeno po pošti v tajništvo šole od četrtka 28. 1. 2021 do vključno četrtka 4. 2. 2021 kamor želite prerazporediti otroka.

Obvestilo staršem

Vloga za prerazporeditev

2022-01-13T12:31:17+00:00
Dostopnost