Spoštovani,

Starši, ki želite svojega že vključenega otroka prerazporediti z novim šolskim letom oz. s 1. 9.

2022 v drug vrtec oz. enoto vrtca na območju mestne občine Kranj si preberite “Obvestilo” in izpolnite vlogo za prerazporeditev.

2022-01-20T14:10:23+00:00
Dostopnost