Pošiljamo vam sezname sprejetih otrok v vrtec, čakajočih otrok in prednostni seznam. Sezname si lahko ogledate na povezavah spodaj.

Šolska svetovalna delavka Saša Pesrl

2020-05-16T22:26:01+00:00
Dostopnost