Obveščamo vas, da je za šolsko leto 2022/2023 še 1 prosto varstveno mesto za otroka rojenega leta 2019.
Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2022/23 je dostopna na spletni strani vrtca: https://www.os-predoslje.si/wp-content/uploads/2022/02/Vloga-za-vpis-otrok-v-vrtec-2022-2023.pdf

OBVESTILO
2022-09-12T11:06:04+00:00
Dostopnost