Vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope razglasil leta 2001. Ta dan je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Cilj pobude je tudi spodbujanje učenja jezikov. Znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe. Evropska unija ima 27 držav članic, 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina. Poleg tega se v Evropski uniji govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov.

Evropski dan jezikov želi posebej opozoriti na manj razširjene jezike, ki se jih ljudje redkeje učijo, in na pomen varovanja ogroženih jezikov.

Ste se kdaj vprašali, koliko različnih jezikov je na svetu? Več kot 7000, od tega je 3000 takšnih, ki jim grozi izumrtje. Največji jeziki na svetu po številu govorcev so kitajščina, španščina in angleščina, med največjimi so še portugalščina, ruščina in japonščina. Kaj pa slovenščina? Ne boste verjeli, ampak z dvema milijonoma in pol govorcev je slovenščina eden izmed večjih jezikov na svetu.

Od leta 2002, ko so v popisu prebivalstva Slovenije zaznali več kot 40 različnih maternih jezikov, se je v Slovenijo vsako leto priselilo še več deset tisoč oseb, ki prihajajo iz okoli 30 različnih držav. Ob predpostavki, da priseljenci v domačem okolju še naprej uporabljajo vsak svojo materinščino, sklepamo, da ob slovenščini živi še več kot 50 drugih maternih jezikov.

Simon Demšar

2022-09-26T15:11:04+00:00
Dostopnost