Učenci 3. a so prebrali berilo O zmešanem računanju in tudi sami sestavili zmešane naloge.

la la la la la la la la la la la la la

OČE: »V razredu je devetnajst otrok. Dva manjkata. Koliko otrok je v razredu?«

SINKO (razmišlja): »Sedemnajst.«

OČE: »V razredu sta dva računalnika, ena vrata. Koliko predmetov je?«

SINKO: »Trije.«

OČE: »Bravo, sinko.«

Maia Meglič

 

ŽIVA: »Učiteljica napiše: 1 + 2 = ___ Koliko je to?«

LUČKA: »Pet.«

ŽIVA: »Val pobriše 3. Koliko je to?«

LUČKA: »4.«

ŽIVA: »Na mizi imam puščico, svinčnik in zvezek. Koliko je to?«

LUČKA: »Zvezek ima 143 strani, svinčnik in puščica. To je 145.«

Aleksandra Košir

2020-11-06T21:33:43+00:00
Dostopnost