Oddelki otrok v vrtcu

V vrtec je vključenih 67 otrok drugega starostnega obdobja.

Kadrovska razporeditev po oddelkih:

 

 

 

Skupina  Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice  Starost  Število otrok  Telefonska št.
A Katja Jerič Klavdija Lavrič 3-4 leta 19 04/ 2810 409
B Alenka  Butara    Eva Pilar Romana Boncelj 4-5 let 24 04/ 2810 406
C Sabina Markelj Nuša Ropret 5-6let 24 04/ 2810 405


 Ravnateljica: Janja Sršen

tel.:04/281 04 12,

e-mail: janja.srsen@guest.arnes.si


 Pomočnik ravnatelja za vrtec: Alenka Butara,

tel.: 04/281 04 06,

e-mail: alenka.butara@guest.arnes.si