PROGRAM 2018-08-28T22:28:32+00:00

POTEK DNEVA

 • 5.30 – 8.00    igre po želji v majhnih skupinah in ustvarjalne delavnice po kotičkih

 • 8.00 – 8.30    zajtrk in umivanje zob

 • 8.30 – 11.15    vzgojne dejavnosti s področja gibanja, jezika, družbe, umetnosti, narave in matematike, igra po kotičkih, igra na prostem in sprehodi v naravo

 • 11.30 – 12.00   kosilo

 • 12.15 – 14.00    počitek oz. umirejene dejavnosti v igralnici ali na igrišču

 • 14.00 – 16.00   malica, igra po želji otrok, odhod domov

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Izvajamo jih za vse otroke. Z njimi želimo popestriti vsakodnevno življenje najmlajših v vrtcu. Tako poleg rednega programa izvajamo še:

 • športne aktivnosti : plavanje, rolanje

 • zdravo gibanje

 • likovne delavnice

 • kuharske delavnice

DODATNE DEJAVNOSTI

Organiziramo jih kot interesne delavnice in kot krožke, ki omogočajo druženje in sodelovanje otrok s sorodnimi interesi. Z njimi razvijamo otrokove specifične sposobnosti. Dejavnosti organiziramo, če je prijavljenih dovolj otrok. Stroške v celoti krijejo starši.

Sem sodijo:

 • tabor na kmetiji,
 • plesne urice v popoldanskem času po 16. uri,
 • tečaj nogometa

Ponudbe izvajalcev so staršem predstavljene na prvem roditeljskem sestanku.

Accessibility