Tekmovanja 2019-09-06T14:23:00+00:00

TEKMOVANJA S PODROČJA MATEMATIKE IN RAČUNALNIŠTVA

Računanje je igra

Razred: 2., 3.

Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: maj 2019

Mentorica: Anja Šter

Tekmovanje iz znanja matematike

Razred: 1. – 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: 21. 3. 2019
 • državno tekmovanje: 13. 4. 2019

Mentorice: Jana Remic, Jelka Seč, Milanka Zdjelar

Bober

Razred: 4. – 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: november 2018
 • državno tekmovanje:

Mentorice: Boštjan Orehar

Logična pošast

Razred: 3. – 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: 10. 5. 2019
 • državno tekmovanje:  25. 5. 2019

Mentorice: Ksenija Mugerli, Nuša Skumavc, Jana Remic

Tekmovanje iz logike in lingvistike

Razred: 3. – 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: 27. 9. 2018
 • državno tekmovanje:  20. 10. 2018

Mentorice: Ksenija Mugerli, Nuša Skumavc, Jana Remic

Hitro in zanesljivo računanje

Razred: 5.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: oktober 2018
 • državno tekmovanje:

Mentor: Nuša Skumavc

TEKMOVANJA S PODROČJA SLOVENSKEGA JEZIKA IN TUJIH JEZIKOV

Tekmovanje iz znanja slovenščine

Razred: 6. – 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: 11. 12. 2018
 • regijsko tekmovanje: 23. 1. 2019
 • državno tekmovanje: /

Mentorice: Branka Vodopivec, Eva traven, Nika Lampret, Anja Šter

Slovenščina ima dolg jezik

Razred: 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: 30. 1. 2019
 • regijsko tekmovanje:
 • državno tekmovanje:

Mentorica: Eva Traven, Branka Vodopivec

Tekmovanje iz znanja angleščine

Razred: 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: november 2019
 • področno tekmovanje:
 • državno tekmovanje:

Mentor: Simon Demšar

EPI Reading Badge – angleška BZ

Razred: 4. – 9.
Čas izvedbe: 

 • marec 2019

Mentorji: Irena Gramc Zupan, Simon Demšar, Anja Jurančič

Tekmovanje iz znanja nemščine

Razred: 9.
Čas izvedbe: 

 • november 2018

Mentorji: Polonca Ložar

Angleška bralna značka Bookworms

Razred: 4., 5.

Čas izvedbe: 

 • marec 2019

Mentorica: Anja Jurančič

EPI Lesepreis – Nemška BZ

Razred: 7. – 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje:marec 2019
 • državno tekmovanje:

Mentorica: Polonca Ložar

TEKMOVANJA S PODROČJA FIZIKE, KEMIJE IN BIOLOGIJE

Tekmovanje iz znanja fizike

Razred: 8., 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: 6. 2. 2018
 • področno tekmovanje: 16. 3. 2018
 • državno tekmovanje: 14. 4. 2018

Mentorica: Erna Fajfar

Tekmovanje iz znanja kemije

Razred: 8., 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: 15. 1. 2018
 • državno tekmovanje: 24. 3. 2018

Mentorica: Katja Perčič Košir

Tekmovanje iz znanja biologije (Proteus)

Razred: 8., 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: 25. 10. 2017
 • državno tekmovanje: 1. 12. 2017

Mentorica: Tadeja Perčič

TEKMOVANJA S PODROČJA GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE

Tekmovanje iz znanja geografije

Razred: 8., 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: 16. 1. 2018
 • področno tekmovanje: 7. 3. 2018
 • državno tekmovanje: 13. 4. 2018

Mentorica: Katja Knific

Tekmovanje iz znanja zgodovine

Razred: 8., 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: 5. 12. 2017
 • področno tekmovanje: 1. 2. 2018
 • državno tekmovanje: 17. 3. 2018

Mentor: Matjaž Pelko

Vesela šola

Razred: 4. – 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: 14. 3. 2018
 • državno tekmovanje: 11. 4. 2018

Mentorici: Maja Resnik, Katja Knific

TEKMOVANJA S PODROČJA ZDRAVJA IN HIGIENE

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Razred: 8., 9.
Čas izvedbe: 

 • šolsko tekmovanje: 11. 10. 2019
 • državno tekmovanje: 16. 11. 2019

Mentorica: Helena Vidmar

Tekmovanje za čiste zobe

Razred: 1. – 5.

Čas izvedbe: 

 • celo šolsko leto

Mentorice: Darja Arh in razredničarke

ŠPORTNA TEKMOVANJA TER TEKMOVANJE IZ KONSTRUKTORSTVA

Športna tekmovanja

Razred: 1. – 9.

Čas izvedbe: 

 • skozi celo šolsko leto

Mentorji: Miha Palovšnik, Petra Lavtar, Andreja Zalokar

Mamutov tek

Razred: 1. – 9.

Čas izvedbe: 

 • oktober 2017

Mentorici: Maja Resnik, Petra Lavtar

Lego tekmovanje v konstruktorstvu

Razred: 2.
Čas izvedbe: 

 • šolsko:
 • državno:

Mentorica: Polona Sečnik