Tekmovanja 2019-11-15T10:27:25+00:00

Šolska tekmovanja

Razred Tekmovanje Vodja
1.–3. Cici vesela šola Anja Šter
2. in 3. Računanje je igra Ksenija Mugerli, razredničarke RS
1.–5. Tekmovanje za čiste zobe razredničarke
Tekmovanje v konstruktorstvu (Lego) Polona Sečnik, Darja Arh, Anita Vrtač Pičman
1.–9. Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje Andreja Dolničar, Milanka Zdjelar
Logična pošast Nuša Skumavc
Mamutov tek Ksenija Mugerli
Športna tekmovanja (nogomet, košarka, odbojka, atletika, plavanje, plezanje, namizni tenis, gimnastika) Miha Palovšnik, Petra Lavtar, Andreja Zalokar
2.–9. Tekmovanje iz logike Jana Remic
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje Cankarjevo tekmovanje Mehurčki Predsednica šolskega temovanja Branka Vodopivec, Simona Vreček Šavs
3.–9. Območno srečanje otroških in mladinskih zborov Žiga Kert
4.–9. Bober tekmovanje Boštjan Orehar
4. in 5. Angleško tekmovanje Bookworms Simona Jug Arih
Angleška bralna značka (EPI) Simona Jug Arih
4.–6. Vesela šola Maja Resnik
6. in 7. Angleška BZ Simon Demšar
6.–9. Prvaki znanja Matjaž Pelko
7.–9. Vesela šola Katja Knific
Tekmovanje iz astronomije Andreja Dolničar
Nemška BZ Polonca   Ložar
8. in 9. Tekmovanje iz znanja fizike Erna Fajfar
Tekmovanje iz znanja kemije Katja Perčič Košir
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Helena Vidmar
Tekmovanje iz znanja geografije Petra Špiček
Tekmovanje iz znanja biologije Maja Klopčič
Tekmovanje iz znanja zgodovine Matjaž Pelko
Angleška bralna značka Irena Gramc Zupan
9. Tekmovanje iz znanja angleščine Simon Demšar
Tekmovanje iz znanja nemščine Polonca Ložar
Seznam tekmovanj za leto 2019/2020
Accessibility