Pri pouku slovenščine smo spoznali pesem Lev srbskega pesnika in pisatelja Dušana Radoviča. Spregovorili smo o naših strahovih, ki se običajno zbudijo ko smo sami, ko se znoči ali ponoči v sanjah. Učenci so po zgledu prebrane pesmi spesnili še svojo. O tem, da so nekatere res dobre, se lahko prepričate tudi sami.

2018-06-10T19:45:55+00:00