Svet zavoda 2018-06-04T14:56:59+00:00
Poslovnik sveta zavoda
Pristojnosti sveta zavoda
Zapisnik sveta staršev
Poslovnik o delu sveta zavoda
Pravila in volitvah in odpoklicu predstavnikov delavcev v svet sole