Svet zavoda 2019-08-23T22:20:58+00:00
Poslovnik sveta zavoda
Pristojnosti sveta zavoda
Zapisnik 1. seje Sveta Zavoda
Zapisnik 4. seje Sveta Zavoda
Zapisnik 7. seje Sveta Zavoda
Poslovnik o delu sveta zavoda
Pravila in volitvah in odpoklicu predstavnikov delavcev v svet sole
Zapisnik 2. seje Sveta Šole
Zapisnik 3. seje Sveta Šole
Zapisnik 5. seje Sveta Šole
Zapisnik 6. seje Sveta Šole