Svet zavoda 2018-10-15T21:43:38+00:00
Poslovnik sveta zavoda
Pristojnosti sveta zavoda
Zapisnik 6. seje Sveta Zavoda
Poslovnik o delu sveta zavoda
Pravila in volitvah in odpoklicu predstavnikov delavcev v svet sole