Svet staršev 2020-03-08T20:52:56+00:00

Svet staršev

Vloga Sveta staršev je natančno določena v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljajo ga izvoljeni predstavniki staršev vseh razredov in oddelkov predšolske vzgoje. Skrbi za uresničevanje interesa staršev.

Člani Sveta staršev so:

• 1.a razred: Andreja Kranjc
• 1.b razred: Boštjan Smukavec
• 2.a razred: Gregor Dolenec
• 2.b razred: Andrej Kosi
• 3.a razred: Tamara Trelc
• 3.b razred: Gregor Jerše
• 4.a razred: Karin Kompare
• 4.b razred: Martina Gašperlin
• 4.c razred: Darja Roblek
• 5.a razred: Sabina Gabrijel

• 5.b razred: Andreja Klevišar Ivančič
• 6.a razred: Eva Činkole Kristan
• 6.b razred: Maja Kocjančič
• 7.a razred: Katja Cuderman
• 7.b razred: Uroš Logar
• 8.a razred: Helena Zevnik
• 8.b razred: Saša Perčič
• 8.c razred: Danilo Dujović
• 9.a razred: Dejan Kotar
• 9.b razred: Mateja Koprivec

Dokumenti Sveta staršev

Zapisniki Sveta staršev za leto 2018/2019

Zapisniki Sveta staršev za leto 2019/2020

Accessibility