Svet staršev 2021-09-22T22:18:16+00:00

Svet staršev

Vloga Sveta staršev je natančno določena v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljajo ga izvoljeni predstavniki staršev vseh razredov in oddelkov predšolske vzgoje. Skrbi za uresničevanje interesa staršev.

Člani Sveta staršev, za šolsko leto 2020/2021, so:

• 1.a razred: Patricija Hudelja
• 1.b razred: Benjamin Korenjak
• 2.a razred: Klemen Smolej
• 2.b razred: Boštjan Smukavec
• 3.a razred: Gregor Dolenec
• 3.b razred: Andrej Kosi
• 4.a razred: Tamara Trelc
• 4.b razred: Gregor Jerše
• 5.a razred: Bedrač Primož
• 5.b razred: Urška Pelko
• 5.c razred: Darja Roblek

• 6.a razred: Sabina Gabrijel
• 6.b razred: Andreja Klevišar Ivančič
• 6.c razred: Mateja Koprivec
• 7.a razred: Eva Činkole Kristan
• 7.b razred: Maja Kocjančič
• 8.a razred: Katja Cuderman
• 8.b razred: Uroš Logar
• 9.a razred: Helena Zevnik
• 9.b razred: Saša Perčič
• 9.c razred: Danilo Dujović

Dokumenti Sveta staršev

Dostopnost