Govorilne ure 2019-10-21T21:21:55+00:00

Popoldanske govorilne ure

V popoldanskem času bodo imeli govorilne ure 3. torek v mesecu od 17.30 do 18.30 v naslednjih terminih:

15. 10. 2019, 19. 11. 2019, 21. 1. 2020, 17. 3. 2020, 21. 4. 2020 in 19. 5. 2020.

Dopoldanske govorilne ure

Učitelj/ica Razred/predmet Dan Ura Prostor
Anja Šter 1.a torek 5. ura kabinet 1. razreda
Eva Pilar 1.a četrtek (A urnik) 6. ura kabinet 1. razreda
Mojca Jelenc 1.b sreda 5. ura kabinet 1. razreda
Mira Volčjak 1.b torek (A urnik) 3. ura kabinet 1. razreda
Polona Sečnik 2.a ponedeljek 6. ura kabinet 2. razreda
Ksenija Mugerli 2.b četrtek 5. ura kabinet 2. razreda
Mateja Papov 3.a torek 6. ura kabinet BUS 2
Simona Vreček Šavs 3.b torek 6. ura kabinet 3., 4. razreda
Nuša Skumavc 4.a petek 4. ura kabinet 4. razreda
Anita Vrtač Pičman 4.b petek 3. ura kabinet 4. razreda
Darja Arh 4.c ponedeljek 5. ura kabinet 4. razreda
Milanka Zdjelar 5.a ponedeljek 4. ura kabinet 5. razreda
Maja Resnik 5.b torek 6. ura kabinet 5. razreda
Miha Palovšnik 6.a torek 1. ura kabinet športne vzgoje
Aleksandra Jušić 6.b ponedeljek 4. ura kabinet BUS 1
Jana Remic 7.a četrtek 4. ura kabinet matematike
Eva Traven 7.b sreda 3. ura kabinet slovenskega jezika
Andreja Dolničar 8.a ponedeljek 6. ura kabinet matematike
Žiga Kert 8.b sreda 3. ura kabinet 5. razreda
Matjaž Pelko 8.c četrtek 3. ura učilnica tehnike
Branka Vodopivec 9.a ponedeljek 5. ura kabinet slovenskega jezika
Maja Klopčič 9.b ponedeljek 4. ura učilnica biologije
Andreja Zalokar športna vzgoja torek (B urnik) 5. ura zbornica
Helena Vidmar naravoslovje, gospodinjstvo četrtek (A urnik) 3. ura kabinet kemije
Irena Gramc Zupan angleščina torek (A urnik) 2. ura zbornica
Katja Knific geografija torek (B urnik) predura knjižnica
Erna Fajfar fizika, kemija ponedeljek (A urnik) 1. ura kabinet matematike
Neja Zubčič matematika, OPB sreda (A urnik) 3. ura kabinet matematike
Petra Špiček geografija, OPB sreda (B urnik) 3. ura kabinet naravoslovja
Aleš Čarman likovna umetnost sreda (A urnik) 2. ura učilnica likovne vzgoje
Simon Demšar angleščina ponedeljek (A urnik) 3. ura kabinet slovenskega jezika
Polonca Ložar nemščina četrtek (A urnik) 5. ura zbornica
Helena Piškur specialna pedagoginja ponedeljek (A urnik) 6. ura kabinet specialne pedagoginje
Boštjan Orehar računalništvo ponedeljek (B urnik) 1. ura kabinet računalništva
Simona Jug Arih angleščina 1.-5. razred ponedeljek (B urnik) 6. ura kabinet 5. razreda
Matej Maček športna vzgoja, OPB ponedeljek (A urnik) 5. ura kabinet 4. razreda
Silva Ajdovec OPB petek (A urnik) 5. ura kabinet 2. razreda
Petra Lavtar OPB petek (B urnik) 4. ura kabinet 2. razreda
Eva Puhar Račič likovna vzgoja, OPB ponedeljek (B urnik) 4. ura kabinet 1. razreda
Katja Perčič Košir kemija torek (B urnik) 3. ura pisarna pomočnice ravnateljice
Accessibility