Šolska dokumentacija

P R A V I L A o prilagajanju šolskih obveznosti
za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika

Vloga status športnika

Vloga status umetnika