Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu oblikovan svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika,  ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.